Fotovoltaická elektrárna na střeše skladu | BEPRA Profi | bepra.cz

V každém podnikatelském provozu je nutné zajišťování požární ochranu (PO). Co požární ochrana je a jak ji zajistit, si můžete přečíst v tomto samostatném článku. Avšak důležité je také to, do jakého stupně požárního nebezpečí (PN) provoz patří. V tomto článku se věnujeme fotovoltaickým elektrárnám (FVE), které spadají do provozu se zvýšeným PN.

Jak provoz začlenit do správného stupně požárního nebezpečí, si přečtěte v samostatném článku.

Je-li FVE instalována na střeše objektu, pak se všechny činnosti provozované v objektu posuzují jako provozy se zvýšeným PN. I pokud je v budově provozována např. pouze administrativní činnost.

Povinnosti provozování FVE

Pro všechny provozovatele činnosti v objektu, kde jen nainstalována FVE, platí přísnější povinnosti v oblasti požární ochrany. Jedná se totiž o činnosti, které nejsou běžné pro zásah a vyžadují náročnější přípravu i jednání v případě požáru. Každý provozovatel tedy musí zajistit:

  • zpracování/aktualizaci začlenění provozu dle stupně PN 
  • zpracování/aktualizaci dokumentace PO (požární řády, požární poplachové směrnice, organizační směrnice PO, osnovy školení o PO, požární kniha aj.) 
  • pravidelná školení v oblasti PO
  • zřízení preventivní požární hlídky a pravidelná školení jejích členů
  • kontrolu pracoviště minimálně 2x ročně (technikem PO nebo osobou odborně způsobilou v PO) 
  • vypracování dokumentace zdolávání požáru (DZP)*
  • požární evakuační plán (PEP)*

*Vypracování DZP a PEP je vhodné smluvně ošetřit s ostatními pronajímateli s cílem vytvoření pouze jednoho provedení pro celý objekt, a to ze strany majitele objektu.

Některým zmíněným oblastem se věnujeme v samostatných článcích:

Co musí obsahovat a splňovat dokumentace požární ochrany

Vše o povinném školení požární ochrany

Preventivní požární hlídky a jejich zajišťování

Dokumentace zdolávání požáru

Požární evakuační plán

Samostatně se věnujeme také všeobecnému zajištění požární ochrany v provozech se složitými podmínkami pro zásah.

Kdo zajišťuje požární ochranu ve FVE

Určité náležitosti PO v případě provozu FVE jsou oprávněni provádět pouze technik PO nebo odborně způsobilá osoba (OZO) v PO. Jedná se např. o zpracování dokumentace PO, kontroly, školení.

Platnost osvědčení technika či OZO si můžete ověřit zde.

Můžeme vám pomoci s požární ochranou?