Jak zajistit požární ochranu při provozování kadeřnictví nebo barbershopu

Stejně jako u jiných podnikatelských subjektů, tak i v kadeřnictví a barbershopu je nutné zajistit požární ochranu (PO) dle zákonných podmínek. Ty určuje zákon o požární ochraně.Zpravidla se provoz kadeřnictví i barbershopu dá rozdělit na několik částí, a to samotný kadeřnický salon, čekárna,…

Jak na přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů PO

Zajištění požární ochrany (PO) je povinností každého podnikatele. Celá oblast PO je řízena zákonem o požární ochraně. V samostatném článku se věnujeme tomu, co musí všeobecně dokumentace PO obsahovat. Detailní podmínky se však liší dle stupně požárního nebezpečí (PN), do kterého daný provoz patří.…

Požární evakuační plán - součást dokumentace požární ochrany

Požární evakuační plán (PEP) je součástí dokumentace požární ochrany (PO) pro provozy se zvýšeným požárním nebezpečím. Pro tyto provozy platí přísnější podmínky pro zajištění PO a dokumentaci může vypracovat pouze technik PO nebo odborně způsobilá osoba v PO.Jak začlenit provoz do správného stupně…

Jak na požární ochranu při složitých podmínkách pro zásah

Co jsou složité podmínky pro zásahS pojmem „složité podmínky pro zásah“ jste se mohli setkat např. při začleňování vašeho provozu dle požárního nebezpečí. Tomuto tématu je věnován samostatný článek.Složité podmínky pro zásah znamenají, že nejsou z pohledu zasahujících hasičů běžné. Mohou být…