Hasič na střeše s FVE | BEPRA Profi | bepra.cz

Co jsou složité podmínky pro zásah

S pojmem „složité podmínky pro zásah“ jste se mohli setkat např. při začleňování vašeho provozu dle požárního nebezpečí. Tomuto tématu je věnován samostatný článek.

Složité podmínky pro zásah znamenají, že nejsou z pohledu zasahujících hasičů běžné. Mohou být problémové z hlediska druhu a množství uskladněného nebo vyráběného materiálu, složitosti, velikosti a členitosti stavby, případně dle skupiny ohrožených osob.

Provoz se složitými podmínkami pro zásah musí mít vypracovanou rozšířenou dokumentaci o požární ochraně, konkrétně pak dokumentaci zdolávání požáru a požární evakuační plán. Podrobnější informace o jednotlivých dokumentech si můžete přečíst v samostatných článcích:

Příklady provozu se složitými podmínkami pro zásah

 • fotovoltaická elektrárna nebo objekty, kde je instalována
 • výroba, skladování nebo prodej
  • výbušnin
  • pyrotechniky
  • hořlavých nebo hoření podporujících plynů
  • radioaktivních látek
  • biologicky nebezpečných materiálů
 • chemická výroba
  • kosmetické a parfumeristické zboží
  • plastové výrobky
  • voskové zboží
  • kompletní seznam najdete zde v oddílu 13.3
 • činnosti v administrativním, školském nebo zdravotnickém zařízení se
  • 7 a více nadzemními podlažími (1. NP se počítá jako přízemí)
  • 4 a více nadzemními podlažími, pokud zde není chráněná úniková cesta
 • činnosti provozované ve stavbách 
  • pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
   • osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým či zrakovým postižením nebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací
   • těhotné ženy nebo osoby doprovázející dítě do tří let věku
   • osoby s významně sníženou pohyblivostí nebo orientací v souvislosti s poskytováním zdravotní péče
  • ubytovacích zařízení o 7 a více nadzemních podlažích 
  • ubytovacích zařízení o 4 a více nadzemních podlažích, pokud zde není chráněná úniková cesta
  • shromažďování většího počtu osob (200 osob)
  • pro obchod (celková prodejní plocha 2 000 m2)
 • provozy skupiny A nebo B dle zákona o prevenci závažných havárií
 • elektrické stanice osazené olejem chlazenými transformátory o celkovém výkonu 1 MVA a vyšším
 • podzemní hromadné garáže (nebo jiné, dispozičně složité a nepřehledné, objekty)

Kompletní seznam provozů se složitými podmínkami pro zásah naleznete zde.

Můžeme vám pomoci s požární ochranou?