Lékařská prohlídka | BEPRA Profi | bepra.cz

O všeobecných změnách v oblasti pracovně-lékařských prohlídek jsme psali již dříve v samostatném článku.

Zde se zaměřujeme detailněji na mimořádné pracovně-lékařské prohlídky, které se týkají např. i zaměstnanců na dlouhodobé nemocenské.

Typy pracovně-lékařských prohlídek

Rozlišují se tyto typy lékařských prohlídek:

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Jedná se o formulář, který je potřeba vyplnit před absolvováním pracovně-lékařské prohlídky. Co má formulář obsahovat a jakými změnami prošel v roce 2023, si můžete přečíst v samostatném článku.

Mimořádná lékařská prohlídka

Mimořádnou pracovně-lékařskou prohlídku musí zaměstnanec absolvovat, pokud:

 • ji nařídí krajská hygienická stanice (KHS)
 • to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek
 • došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika u rizikového faktoru 
  • např. nový obráběcí stroj s vyšší hlučností způsobí přeřazení pracovní činnosti z kategorie 2 do kategorie 3
 • byly překročeny limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu u lékaře (nejméně dvakrát), nebo dle dalších relevantních výsledků
 • při předchozí lékařské prohlídce byla zjištěna změna zdravotního stavu
 • zaměstnanec přerušil výkon práce:
  • na dobu více než 8 týdnů z důvodu nemoci
  • v důsledku úrazu s těžkými následky
  • v důsledku nemoci spojené s bezvědomím 
  • v důsledku jiné těžké újmy na zdraví
  • z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců
   • nevztahuje se na přerušení výkonu práce z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené
 • o ni požádá zaměstnavatel
 • o ni sám požádá
 • má ošetřující lékař důvodném podezření, že změnou zdravotního stavu došlo ke změně zdravotní způsobilosti

Po ukončení přerušení výkonu práce pro nemoc delší než 8 týdnů je nutné mimořádnou prohlídku provést do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce.

Mimořádná lékařská prohlídka – novinka v roce 2023

Od 1. 1. 2023 není povinná mimořádná lékařská prohlídka pro zaměstnankyně, které se vrací do práce po mateřské nebo rodičovské dovolené.

Potřebujete pomoci s BOZP?