Vysokozdvižný vůz | BEPRA Profi | bepra.cz

Pojem „profesní riziko“ spadá do oblasti pracovně-lékařských prohlídek, které v roce 2023 prošly legislativní změnou. Co vše se změnilo, si můžete přečíst v samostatném článku.

Určitou novinkou je i profesní riziko, pro které se dříve používalo označení „riziko ohrožení zdraví“. 

Co je profesní riziko

Profesním rizikem se rozumí riziko ohrožení života a zdraví zaměstnance nebo jiných osob při výkonu práce, které je definované v příloze vyhlášky č. 79/2013

Pracovní činnost s profesním rizikem

Pokud zaměstnanec vykonává pracovní činnosti, které jsou definované jako profesní riziko, musí vždy absolvovat pravidelné lékařské prohlídky, i pokud daná pracovní činnost patří do kategorie práce 1 nebo 2. 

Novelizace zákona v oblasti lékařských prohlídek v roce 2023 přinesla určité výjimky v jejich provádění. Prací s profesním rizikem se to však netýká.

Změnám pracovně-lékařských prohlídek se věnujeme v samostatném článku.

Změna pracovní činnosti na práci s profesním rizikem

Pokud u zaměstnance dojde ke změně pracovní činnosti a například od dalšího měsíce bude jeho práce zahrnovat profesní riziko, je potřeba pro něj zajistit novou vstupní lékařskou prohlídku a nové potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Změny v oblasti profesního rizika v roce 2023

 • profesním rizikem již není/nejsou:
  • práce ve školách a školských zařízeních
  • činnosti epidemiologicky závažné
  • řidiči referenti*
 • nové rizikové faktory pracovních podmínek, které najdete zde

*Pokud má zaměstnanec řízení motorového vozidla definováno jako druh práce (např. taxikář, rozvozce zboží/jídla, kurýr, profesionální řidič atd.), platí pro něj podmínky stanovené zákonem o silničním provozu, který udává podmínku podrobení se pravidelným lékařským prohlídkám.

Příklady práce s profesním rizikem

 • ve zdravotnických zařízeních
 • v zařízeních sociálních služeb a dalších zařízeních s přímým kontaktem s klienty nebo pacienty
 • poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí osob
 • obsluha a opraváři jeřábů
 • vazači jeřábových břemen
 • obsluha transportních zařízení
 • obsluha regálových zakladačů
 • obsluha pracovních plošin
 • obsluha stavebních a jim obdobných strojů
 • obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků
 • obsluha vysokozdvižných vozíků
 • opraváři tlakových nádob a kotlů
 • obsluha kotlů, kdy alespoň jeden kotel má výkon min. 50 kW a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW
 • obsluha tlakových nádob stabilních a tlakových stanic technických plynů
 • obsluha a opravy vysokonapěťových elektrických zařízení
 • práce na elektrických zařízeních 
 • práce ve výškách a nad volnou hloubkou (pokud je jiným právním přepisem stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu)
 • práce záchranářů (s výjimkou zdravotnických záchranářů)
 • noční práce (zaměstnanci pracující v noci podle § 78 odst. 1 písm. k) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)
 • práce nebo činnosti, které v rámci prevence rizik stanoví zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb v případech, kdy nelze tato rizika odstranit
 • práce zařazené do kategorie 2, jejichž součástí jsou tyto rizikové faktory pracovních podmínek:
  • práce s nebezpečnými chemickými látkami (karcinogeny, mutageny atd.)
  • svařování elektrickým obloukem s ohledem na inhalační expozici, včetně svařování nerezové oceli
  • práce s vibracemi s přenosem na horní končetiny
  • práce s nepřijatelnou pracovní polohou

Kompletní seznam prací s profesním rizikem najdete zde.

Pokud si nejste jistí, zda pracovní činnost vašich zaměstnanců zahrnuje profesní riziko, rádi vám poradíme.

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?