Bezpečnostní značky v oblasti BOZP a PO

Bezpečnostní značky používané v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany slouží jako vizuální indikátory k upozornění na různá rizika a nebezpečí v pracovním prostředí. Tyto značky mají zvýšit povědomí o bezpečnostních opatřeních a pravidlech a podpořit tak jejich dodržování…

Požární ochrana v restauraci

Zpravidla se provoz restaurace dá rozdělit na tři oblasti: kuchyně (příprava jídla), servis (roznos pokrmů hostům), bar (příprava nápojů). K prostorám kuchyně pak musí náležet také skladové prostory pro úschovu potravin.Pro všechna tato místa je nutné mít zajištěnou požární ochranu.Co samotná…

Co musí obsahovat a splňovat dokumentace požární ochrany?

Zákon č. 133/1985 Sb. o Požární ochraně udává zaměstnavateli povinnost vést dokumentaci požární ochrany ve stanoveném rozsahu pro činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Její obsah je, podobně jako u BOZP, dán činnostmi provozovanými v daných objektech. Dokumentace požární ochrany …

Vše o povinném školení požární ochrany

Kdo zajišťuje školení požární ochranyZaměstnavatel je povinen zajistit pravidelná školení zaměstnanců v rámci požární ochrany společnosti. Tato školení zaměstnancům poskytnou potřebné a důležité informace pro minimalizaci rizika požáru. A zaměstnavatel tímto splní zákonné požadavky v oblasti…