Co jsou požární poplachové směrnice (zkratka PPS)

Požární poplachové směrnice (PPS) jsou jedním ze základních dokumentů v rámci dokumentace požární ochrany (PO). Jde o dokument, který vymezuje činnosti zaměstnanců či dalších osob při vzniku požáru (co dělat, kam volat apod.), s cílem co nejrychlejší eliminace rizika poškození zdraví a majetku v…

Kdo může zajišťovat požární ochranu ve vaší společnosti?

Každý zaměstnavatel je povinen zajišťovat zákonné požadavky v oblasti požární ochrany (PO).Co je požární ochranaPožární ochranu je potřeba zajistit, ať už podnikatelskou činnost provozujete v pronajatých či vlastních prostorech a zahrnuje to například:začlenění provozu do správného stupně požárního…

Jak zajistit požární ochranu při provozování kadeřnictví nebo barbershopu

Stejně jako u jiných podnikatelských subjektů, tak i v kadeřnictví a barbershopu je nutné zajistit požární ochranu (PO) dle zákonných podmínek. Ty určuje zákon o požární ochraně.Zpravidla se provoz kadeřnictví i barbershopu dá rozdělit na několik částí, a to samotný kadeřnický salon, čekárna,…

Jak na přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů PO

Zajištění požární ochrany (PO) je povinností každého podnikatele. Celá oblast PO je řízena zákonem o požární ochraně. V samostatném článku se věnujeme tomu, co musí všeobecně dokumentace PO obsahovat. Detailní podmínky se však liší dle stupně požárního nebezpečí (PN), do kterého daný provoz patří.…