Pravidla pro správné umístění přenosných hasicích přístrojů

Každý podnikatelský subjekt musí mít v rámci zajištění požární ochrany umístěny hasicí přístroje na pracovišti (kancelář, prodejna, sklad aj.). Jaký druh, umístění a další specifikace jsou určeny v požárně bezpečnostním řešení (PBŘ) nebo požární zprávě. Tyto dokumenty vyhodnocují požární podmínky…

Druhy přenosných hasicích přístrojů a jejich použití

Hasicí přístroje by měly být řešeny při jakémkoliv druhu podnikání. Jsou součástí zajištění požární ochrany a jejich užívání, umístění atd. je součástí dokumentace požární ochrany.O tom, co všeobecně znamená požární ochrana, si můžete přečíst v samostatném článku. Stejně tak se samostatně věnujeme…

Co jsou požární poplachové směrnice (zkratka PPS)

Požární poplachové směrnice (PPS) jsou jedním ze základních dokumentů v rámci dokumentace požární ochrany (PO). Jde o dokument, který vymezuje činnosti zaměstnanců či dalších osob při vzniku požáru (co dělat, kam volat apod.), s cílem co nejrychlejší eliminace rizika poškození zdraví a majetku v…

Kdo může zajišťovat požární ochranu ve vaší společnosti?

Každý zaměstnavatel je povinen zajišťovat zákonné požadavky v oblasti požární ochrany (PO).Co je požární ochranaPožární ochranu je potřeba zajistit, ať už podnikatelskou činnost provozujete v pronajatých či vlastních prostorech a zahrnuje to například:začlenění provozu do správného stupně požárního…