Co je analýza rizik a jak probíhá její tvorba

Co je analýza rizikAnalýza rizik je základním dokumentem systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a vychází z požadavků zákoníku práce, konkrétně §102 a §103 písm. f).Jednoduše řečeno, se jedná o identifikaci rizik jednotlivých pracovních pozic a pracovišť, stanovení míry rizika a…

Jak postupovat v případě pracovního úrazu konkrétně v 5 krocích

Zákon udává sérii kroků, které jste jako zaměstnavatel povinen učinit, v případě pracovního úrazu. Správný postup po vzniku pracovního úrazu je kontrolovaný státní správou a je rozdělen do několika fází.Fáze I – první pomoc a zajištění místa úrazuzajistit místo proti dalšímu možnému úrazu (např.…

Co nedělat při pracovním úrazu a postihy nedodržení povinností ze strany zaměstnavatele

Co je a není pracovní úrazV případě úrazu na pracovišti je nutné vždy zhodnotit, zda se jedná o pracovní úraz či nikoliv. O tom, jak toto určit, píšeme v samostatném článku.A zde se dozvíte, jak v případě pracovního úrazu správně postupovat.Co nedělat v případě pracovního úrazuV tomto článku se…

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu

Zaměstnavatel je v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání povinen nahradit zaměstnanci škodu či nemajetkovou újmu. V případě, kdy má zaměstnavatel systém BOZP v pořádku dle zákonných povinností, kryje tyto náhrady zákonné pojištění pracovních úrazů.V prvé řadě je důležité určit, zda se…