Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu

Zaměstnavatel je v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání povinen nahradit zaměstnanci škodu či nemajetkovou újmu. V případě, kdy má zaměstnavatel systém BOZP v pořádku dle zákonných povinností, kryje tyto náhrady zákonné pojištění pracovních úrazů.V prvé řadě je důležité určit, zda se…

Kontrola BOZP po pracovním úrazu

Pracovní úrazy k práci všeobecně patří. Mohou vzniknout v důsledku selhání technologie, cizím zaviněním nebo vinou zaměstnance samotného. Zaměstnavatel je dle zákona povinen zajistit, aby bylo riziko vzniku pracovních úrazů minimální a úrazy se neopakovaly.Tomu, co je a co není pracovní úraz, se…

Jak správně nahlásit pracovní úraz úřadům

Opravdu se jedná o pracovní úraz?Před hlášením úrazu na inspektorát práce vždy ověřte, zda se jedná opravdu o pracovní úraz. V případě nejasností kontaktujte osobu odborně způsobilou, která vám pomůže s celým procesem řešení úrazu (vyšetření, hlášení, zavedení opatření, změna dokumentace apod.)…

Změny v odškodňování bolesti a nemoci z povolání v roce 2023

Nová výše bodu za bolestné v roce 2023Od 1. 1. 2023 byl upraven způsob výpočtu hodnoty bodu za bolest a ztížené společenské uplatnění. Dříve byla tato hodnota 250 Kč, nyní se určuje jako 1 % průměrné mzdy dle dat Českého statistického úřadu.Pozn.: hodnota jednoho bodu za bolestné a ztížené…