Helma s peněženkou | BEPRA Profi | bepra.cz

Pokud se vašemu zaměstnanci stane pracovní úraz nebo trpí nemocí z povolání, může mít nárok na určité náhrady. Ty jsou stanoveny vzákoníku práce. Jedná se o náhrady za ztrátu na výdělku a také bolestné.

Druhy náhrad při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

 • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 
  • ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu nebo odměny z dohody a plnou výší nemocenského pojištění
 • náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 
  • ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání 
 • náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 
 • účelně vynaložené náklady spojené s léčením 
  • např. léky, které nehradí pojišťovna, regulační poplatky v nemocnici, vynucená dietní strava, dopravné nejbližších příbuzných (např. bus, vlak) apod. 
 • náhrada věcné škody 
  • např. roztrhané oblečení, pracovní pomůcky apod. 
  • nevztahuje se na osobní automobil, případně pracovní pomůcky, které zaměstnanec použil bez souhlasu zaměstnavatele
 • jednorázová náhrada nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance 
  • náleží rodinným příslušníkům (manžel, manželka, partner, dítě, rodič) 

Druhy náhrad při smrtelném pracovním úrazu

 • náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem 
 • náhrada nákladů na výživu pozůstalých 
  • 50 %  průměrného výdělku zemřelého (výživa jedné osoby) 
  • 80 % průměrného výdělku zemřelého (výživné pro více osob) 
 • jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých 
 • náhrada věcné škody 

Výplata náhrad při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Náhrady vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci, případně pozůstalým. V oprávněných případech může tuto škodu zaměstnavateli proplatit pojišťovna z jeho zákonného pojištění. 

O odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu či nemoci z povolání píšeme v samostatném článku na našem blogu. Součástí článku jsou také informace o možnostech proplácení škody ze strany pojišťovny.

Potřebujete pomoci s BOZP?