Bolest zad ve skladu | bepra.cz

Nová výše bodu za bolestné v roce 2023

Od 1. 1. 2023 byl upraven způsob výpočtu hodnoty bodu za bolest a ztížené společenské uplatnění. Dříve byla tato hodnota 250 Kč, nyní se určuje jako 1 % průměrné mzdy dle dat Českého statistického úřadu.

Pozn.: hodnota jednoho bodu za bolestné a ztížené společenské uplatnění pro rok 2023 je 393,06 Kč (údaj je platný k 16. 2. 2023)

Výpočet bolestného

Pro výpočet bolestného se využívají údaje za 1. – 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku, kdy bylo potřeba vyhodnotit bolest a ztížení společenského uplatnění (vyhodnocuje-li se bolestné v roce 2023, využijí se data z 1. – 3. čtvrtletí roku 2022). 

Odškodňování ze strany zaměstnavatele

V případě vzniku nemoci z povolání či pracovního úrazu je zaměstnavatel povinen uhradit bolestné a také náhradu v případě ztíženého společenského uplatnění. Tyto výdaje kryje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

V případě bolestného je zaměstnavatel povinen uhradit bolestné za tělesné a duševní strádání, a to nejen za úraz či nemoc z povolání, ale také za léčení a odstraňování následků. Stejně tak v případě ztíženého společenského uplatnění poškozeného zaměstnance.

Související legislativa

Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Bolest zad jako nemoc z povolání

Od 1. 1. 2023 je nově zařazena bolest zad jako nemoc z povolání. Oficiálně se nemoc nazývá „Chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací“.

Tato nemoc se nevztahuje na běžné pracovníky, které trápí bolestí zad. Je vymezena pro zaměstnance, kteří pracují zvlášť těžce (např. práce ve stavebnictví, hornická činnost, zdravotnictví). 

Podmínky pro uznání bolesti zad jako nemoci z povolání

  • vyšetření neurologem, který potvrdí chronické onemocnění bederní páteře (nejedná se o vrozené vady či následky úrazu)
  • vyšetření magnetickou rezonancí či jiným specifickým radiologickým vyšetřením (pro potvrzení rozsahu onemocnění)
  • alespoň 3 roky práce (min. 60 směn/rok) v pracovním prostředí s překročenými hygienickými limity (časté ohýbání trupu při držení, zvedání a přemisťování těžkých břemen)
  • pracovní neschopnost kvůli této diagnóze v délce alespoň 12 měsíců během posledních 3 let

 

Co je pracovní úraz a co nemoc z povolání? To se můžete dočíst v našem článku.

Změny ohledně periodických lékařských prohlídkách v zaměstnání pro rok 2023 jsme shrnuli v samostatném článku.

Potřebujete pomoci s BOZP?