Kontrola BOZP po pracovním úrazu

Pracovní úrazy k práci všeobecně patří. Mohou vzniknout v důsledku selhání technologie, cizím zaviněním nebo vinou zaměstnance samotného. Zaměstnavatel je dle zákona povinen zajistit, aby bylo riziko vzniku pracovních úrazů minimální a úrazy se neopakovaly.Tomu, co je a co není pracovní úraz, se…

Co čekat od kontrol BOZP a požární ochrany

Státní správa může kontrolovat dodržování požadavků v rámci bezpečnosti práce a požární ochrany. Kontroly od všech subjektů bývají, zpravidla, ohlašovány předem a dle zákona jste povinni kontrolu umožnit a je vhodné při ní maximálně spolupracovat.Dle Zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce se…