Legislativní změny v oblasti BOZP v roce 2024

Stejně jako v předchozích letech, i letos nás čekají legislativní změny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Změny jsou velmi rozmanité a jdou napříč mnoha obory. Proto se v tomto článku zaměřujeme jen na ty nejdůležitější, které se týkají většiny oborů.Legislativní změny BOZP…

Kontrola BOZP po pracovním úrazu

Pracovní úrazy k práci všeobecně patří. Mohou vzniknout v důsledku selhání technologie, cizím zaviněním nebo vinou zaměstnance samotného. Zaměstnavatel je dle zákona povinen zajistit, aby bylo riziko vzniku pracovních úrazů minimální a úrazy se neopakovaly.Tomu, co je a co není pracovní úraz, se…

Co čekat od kontrol BOZP a požární ochrany

Státní správa může kontrolovat dodržování požadavků v rámci bezpečnosti práce a požární ochrany. Kontroly od všech subjektů bývají, zpravidla, ohlašovány předem a dle zákona jste povinni kontrolu umožnit a je vhodné při ní maximálně spolupracovat.Dle Zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce se…