Platná legislativa u pracovně-lékařských prohlídek v roce 2024

Legislativa v oblasti lékařských prohlídek zažila v roce 2023 poměrně razantní změny. V letošním roce 2024 zatím k žádným výrazným změnám nedošlo. K určitým úpravám došlo v rámci periodických prohlídek a lékařského dohledu nad pracovištěm. Přinášíme proto krátký přehled, abyste měli vše z hlediska…

Legislativní změny v oblasti BOZP v roce 2024

Stejně jako v předchozích letech, i letos nás čekají legislativní změny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Změny jsou velmi rozmanité a jdou napříč mnoha obory. Proto se v tomto článku zaměřujeme jen na ty nejdůležitější, které se týkají většiny oborů.Legislativní změny BOZP…

Změny parametrů pracovní obuvi platné od dubna 2023

Pracovní obuv patří mezi osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), které jsou povinné pro vybrané pracovní činnosti, kde hrozí zvýšené riziko pracovního úrazu. Podrobněji si o tom, co jsou OOPP, můžete přečíst v samostatném článku na našem blogu.1. dubna 2023 vešla v platnost série nových norem…

Novelizace zákoníku práce v roce 2023 z hlediska BOZP

V říjnu 2023 vyjde v platnost dlouho očekávaná novela zákoníku práce, která měla přinést mimo jiné pravidla pro práci na home office, a to zejména také z pohledu upřesnění pravidel ohledně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Jaké změny se nakonec doopravdy do zákoníku práce…