Změny BOZP u vyhrazených technických zařízení v roce 2023

Ke změnám v legislativě došlo v červenci 2022. Všeobecně je kladen důraz na písemné určení osoby odpovědné za provoz vyhrazeného zařízení a udržování aktuální dokumentace. Nově je povinné hlásit inspektorátu práce havárie, u kterých je zjevná škoda vyšší než 5 milionů Kč.Obecným doporučením ohledně…

Změny v odškodňování bolesti a nemoci z povolání v roce 2023

Nová výše bodu za bolestné v roce 2023Od 1. 1. 2023 byl upraven způsob výpočtu hodnoty bodu za bolest a ztížené společenské uplatnění. Dříve byla tato hodnota 250 Kč, nyní se určuje jako 1 % průměrné mzdy dle dat Českého statistického úřadu.Pozn.: hodnota jednoho bodu za bolestné a ztížené…

Změny předpisů BOZP pro homeoffice plánované v roce 2023

Práce na dálku, tzv. homeoffice, se stává stále silnějším trendem, a proto se v roce 2023 připravuje novelizace zákona v této oblasti. Aktuálně je režim home office v zákoníku práce řešen velmi okrajově a pravidla jeho fungování jsou nejasná (nejen z hlediska BOZP).Dohoda o práci na dálku a…

Periodické lékařské prohlídky zaměstnanců v roce 2023

Nové úpravy předpisů se týkají dohledu nad pracovištěm poskytovatelem pracovně-lékařských služeb (poskytovatel PLS) a termínů periodických lékařských prohlídek zaměstnanců.Snaha o snížení byrokratické a finanční zátěže zaměstnavatelů může vypadat jako krok správným směrem, ale zjednodušením vznikly…