Kontrola žebříků na pracovišti z hlediska BOZP

Pokud jsou na pracovišti využívány žebříky a schůdky, pak je z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nutné provádět jejich pravidelné kontroly. Díky nim se ověřuje provozuschopnost a bezpečnost žebříků/schůdků.Četnost kontrol žebříkůKontroly žebříků se provádějí dle návodu a…

Povinnosti zaměstnavatele při používání žebříků na pracovišti

Žebříky jsou běžnou pracovní pomůckou na mnoha pracovištích a jejich používání podléhá určitým předpisům. Ty jsou upravovány zejména technickými normami ČSN EN 131, kde jsou uvedeny bližší specifikace (např. značení, zkoušení či návody k použití žebříků) a případné požadavky na specifické typy…

Jak zajistit BOZP při práci s křovinořezem či řetězovou pilou

Jaro s sebou přináší potřebnou péči o zeleň, a to nejen na domácích zahradách, ale jde také o správu parků, veřejných zahrad, městské zeleně apod. A samozřejmě i tyto práce podléhají podmínkám pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).Jak zajistit BOZP při údržbě zeleněPři údržbě…

Víte, jak správně vyplnit záznam o pracovním úrazu? Vzor v článku.

Pokud na pracovišti dojde k úrazu, je důležité nejdříve určit, zda se jedná o pracovní úraz nebo ne. Tomu, co je a co není pracovní úraz, se detailně věnujeme v samostatném článku na našem blogu.Záznam o pracovním úrazu a jeho částiZáznam o pracovním úrazu má zákonem dané náležitosti a skládá se z…