Požadavky BOZP pro práci s nebezpečnými chemickými látkami

Práce s chemickými látkami a směsmiV rámci celé oblasti práce s chemickými látkami a směsmi se neřeší pouze fyzická manipulace s nimi a jejich používání, ale důležitá je také správná kategorizace práce či pravidelné lékařské prohlídky zaměstnanců. Oběma tématům se všeobecně věnujeme v samostatných…

Kdo může zajišťovat požární ochranu ve vaší společnosti?

Každý zaměstnavatel je povinen zajišťovat zákonné požadavky v oblasti požární ochrany (PO).Co je požární ochranaPožární ochranu je potřeba zajistit, ať už podnikatelskou činnost provozujete v pronajatých či vlastních prostorech a zahrnuje to například:začlenění provozu do správného stupně požárního…

Kdo zajišťuje BOZP? Má na to právo i sám zaměstnavatel?

Každý zaměstnavatel je ze zákona povinen zajišťovat různé požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Stejně jako se liší jednotlivé povinnosti např. dle typu provozu, tak i to, kdo jednotlivé úkony v této oblasti může provádět.Co vlastně BOZP je, si můžete detailněji přečíst…

Platná legislativa u pracovně-lékařských prohlídek v roce 2024

Legislativa v oblasti lékařských prohlídek zažila v roce 2023 poměrně razantní změny. V letošním roce 2024 zatím k žádným výrazným změnám nedošlo. K určitým úpravám došlo v rámci periodických prohlídek a lékařského dohledu nad pracovištěm. Přinášíme proto krátký přehled, abyste měli vše z hlediska…