Novelizace zákoníku práce v roce 2023 z hlediska BOZP

V říjnu 2023 vyjde v platnost dlouho očekávaná novela zákoníku práce, která měla přinést mimo jiné pravidla pro práci na home office, a to zejména také z pohledu upřesnění pravidel ohledně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Jaké změny se nakonec doopravdy do zákoníku práce…

Co je práce ve výškách a jak zajistit její bezpečný výkon

Pády z výšky patří v České republice k jedněm z nejčastějších příčin smrtelných a závažných pracovních úrazů s trvalými následky. Ochranu proti pádu upravuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo…

Kdy je nutná mimořádná lékařská prohlídka a změna v roce 2023

O všeobecných změnách v oblasti pracovně-lékařských prohlídek jsme psali již dříve v samostatném článku.Zde se zaměřujeme detailněji na mimořádné pracovně-lékařské prohlídky, které se týkají např. i zaměstnanců na dlouhodobé nemocenské.Typy pracovně-lékařských prohlídekRozlišují se tyto typy…

Jak zajistit BOZP v kanceláři a jiných administrativních provozech

Zaměstnavatelé podnikající v oblasti administrativy se často mylně domnívají, že se na ně nevztahují podmínky zajištění BOZP pro jejich zaměstnance. Není to ale pravda. Proto níže uvádíme, jak správně bezpečnost práce v administrativním provozu zajistit.Co vlastně je BOZP a co zkratka znamená, se…