Požadavky BOZP pro práci s nebezpečnými chemickými látkami

Práce s chemickými látkami a směsmiV rámci celé oblasti práce s chemickými látkami a směsmi se neřeší pouze fyzická manipulace s nimi a jejich používání, ale důležitá je také správná kategorizace práce či pravidelné lékařské prohlídky zaměstnanců. Oběma tématům se všeobecně věnujeme v samostatných…

Kdo zajišťuje BOZP? Má na to právo i sám zaměstnavatel?

Každý zaměstnavatel je ze zákona povinen zajišťovat různé požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Stejně jako se liší jednotlivé povinnosti např. dle typu provozu, tak i to, kdo jednotlivé úkony v této oblasti může provádět.Co vlastně BOZP je, si můžete detailněji přečíst…

Platná legislativa u pracovně-lékařských prohlídek v roce 2024

Legislativa v oblasti lékařských prohlídek zažila v roce 2023 poměrně razantní změny. V letošním roce 2024 zatím k žádným výrazným změnám nedošlo. K určitým úpravám došlo v rámci periodických prohlídek a lékařského dohledu nad pracovištěm. Přinášíme proto krátký přehled, abyste měli vše z hlediska…

Legislativní změny v oblasti BOZP v roce 2024

Stejně jako v předchozích letech, i letos nás čekají legislativní změny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Změny jsou velmi rozmanité a jdou napříč mnoha obory. Proto se v tomto článku zaměřujeme jen na ty nejdůležitější, které se týkají většiny oborů.Legislativní změny BOZP…