Požadavky BOZP pro práci s nebezpečnými chemickými látkami

Práce s chemickými látkami a směsmiV rámci celé oblasti práce s chemickými látkami a směsmi se neřeší pouze fyzická manipulace s nimi a jejich používání, ale důležitá je také správná kategorizace práce či pravidelné lékařské prohlídky zaměstnanců. Oběma tématům se všeobecně věnujeme v samostatných…

Kdo může zajišťovat požární ochranu ve vaší společnosti?

Každý zaměstnavatel je povinen zajišťovat zákonné požadavky v oblasti požární ochrany (PO).Co je požární ochranaPožární ochranu je potřeba zajistit, ať už podnikatelskou činnost provozujete v pronajatých či vlastních prostorech a zahrnuje to například:začlenění provozu do správného stupně požárního…

Kdo zajišťuje BOZP? Má na to právo i sám zaměstnavatel?

Každý zaměstnavatel je ze zákona povinen zajišťovat různé požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Stejně jako se liší jednotlivé povinnosti např. dle typu provozu, tak i to, kdo jednotlivé úkony v této oblasti může provádět.Co vlastně BOZP je, si můžete detailněji přečíst…

Jak zajistit požární ochranu při provozování kadeřnictví nebo barbershopu

Stejně jako u jiných podnikatelských subjektů, tak i v kadeřnictví a barbershopu je nutné zajistit požární ochranu (PO) dle zákonných podmínek. Ty určuje zákon o požární ochraně.Zpravidla se provoz kadeřnictví i barbershopu dá rozdělit na několik částí, a to samotný kadeřnický salon, čekárna,…