Jak zajistit bezpečnost práce při provozování kadeřnictví nebo barbershopu

Provozování kadeřnictví nebo barbershopu je běžnou podnikatelskou činností, a tak se i na něj vztahují povinnosti na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Provoz s sebou nese určitá rizika, která je potřeba řešit.epidemiologicky riziková činnost (kontakt s klienty)lokální svalová…

Bezpečnost práce v restauraci

Základy pro bezpečnost práce v restauraciPři provozování restaurace by se dalo říct, že do ní spadá více provozů (kuchyně, sklad, jídelna apod.). Pro každý tento „provoz“ je potřeba řešit BOZP.Všeobecně platí, že musí být všude pořádek, nebezpečné předměty (např. nože) uloženy na vhodném bezpečném…

Požární ochrana v restauraci

Zpravidla se provoz restaurace dá rozdělit na tři oblasti: kuchyně (příprava jídla), servis (roznos pokrmů hostům), bar (příprava nápojů). K prostorám kuchyně pak musí náležet také skladové prostory pro úschovu potravin.Pro všechna tato místa je nutné mít zajištěnou požární ochranu.Co samotná…