Lékárnička | bepra.cz

Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance při plnění jeho pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, za dodržení dalších, níže uvedených, podmínek.

Důsledky pracovního úrazu jsou důležité jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele (povinnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu), který může nést odpovědnost za případné škody, které zaměstnanec utrpěl.

Důležité je nezaměňovat pracovní úraz s nemocí z povolání. Aby se jednalo o pracovní úraz, musí být splněno 5 kritérií:

 

Pád těžkého břemene na konečky prstů

Každodenní zvedání těžkých břemen a následná bolest zad

Působení jevu nezávisle na vůli zaměstnance

Ano  

Ano

Krátkodobé působení jevu

Ano

Ne

Náhlé působení jevu

Ano (vysmeknutí břemene)

Ne (soustavná činnost)

Poškození zdraví zaměstnance

Ano

Ano

Při plnění pracovních povinností

Ano

Ano

Pracovní úraz

Ano

Ne

 

Při jaké činnosti jde o pracovní úraz

Když se zaměstnanec zraní při cestě do zaměstnání nebo z něj, jedná se o pracovní úraz? Ne.

Naopak k němu často dochází při mnohdy nečekaných činnostech.

Vytvořte si jednoduchý „checklist“, díky kterému snadno určíte, zda se jedná o pracovní úraz nebo ne.

Příklady pracovních a nepracovních úrazů

Činnost, během které došlo k úrazu

Pracovní úraz

Cesta do nebo ze zaměstnání

Ne

Služební cesta zaměstnance

Ano

Cesta na shromaždiště (kde zaměstnavatel vyzvedává zaměstnance)

Ne

Pomoc řidiči přepravní služby při vykládání balíků, tedy zaměstnanci jiné firmy

Ano

Pomoc při malování ve vaší firmě (dobrovolnická činnost)

Ano

Cesta na oběd mimo pracoviště (restaurace)

Ne

Cesta na oběd v rámci pracoviště (závodní jídelna)

Ano

Cesta k lékaři (soukromě)

Ne

Cesta k lékaři na pracovně-lékařskou prohlídku k lékaři, který není v objektu zaměstnavatele

Ne

Cesta k lékaři na pracovně-lékařskou prohlídku k lékaři, který se nachází v objektu zaměstnavatele

Ano

Zakopnutí při chůzi (v pracovní době)

Ano

Pořezání se v kuchyňce (v pracovní době při přestávce)

Ano

 

Když dojde k pracovnímu úrazu

Když dojde k pracovnímu úrazu, musíte splnit zákonné požadavky vyšetření a hlášení pracovního úrazu. Inspektorát práce pravděpodobně bude kontrolovat vaši dokumentaci BOZP a požární ochrany, proto je vhodné ji mít vždy v pořádku.

Potřebujete pomoci s BOZP?