Lékárnička po úrazu v kanceláři | BEPRA Profi | bepra.cz

Zákon udává sérii kroků, které jste jako zaměstnavatel povinen učinit, v případě pracovního úrazu. Správný postup po vzniku pracovního úrazu je kontrolovaný státní správou a je rozdělen do několika fází.

Fáze I – první pomoc a zajištění místa úrazu

 • zajistit místo proti dalšímu možnému úrazu (např. vypojení elektrického zařízení ze zásuvky, vypojení hlavního jističe, větrání v případě možné otravy např. oxidem uhelnatým)
 • zajistit první pomoc zraněnému
  • laická první pomoc, lékárnička
  • v případě vážnějšího úrazu volat zdravotnickou záchrannou službu „155“
   • péče o zaměstnance dle instrukcí a čekání na záchrannou službu
   • je vhodné vyslat další osobu (ke vstupu/před budovu apod.) pro lepší navigaci sanitky
 • zabezpečit místo úrazu, než dojde k prošetření příčin jeho vzniku
  • zaměstnavatel je povinen příčiny a okolnosti vzniku úrazu objasnit a do té doby nesmí bez vážných důvodů měnit stav na místě úrazu

Fáze II – vyšetřování úrazu

 • zjistit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu
  • výslech svědků, pokud jsou
  • zajištění dokumentace ke stroji, pokud souvisí se vznikem úrazu
   • pravidelná údržba (technická kontrola, revize apod.)
   • návod k použití
   • místní provozní bezpečnostní předpis
  • zajištění dokumentace o zraněném zaměstnanci
   • platnost lékařských prohlídek
   • platnost školení
   • povolení zaměstnanci se strojem pracovat

V samostatných článcích se věnujeme:

Zde najdete samostatný článek ohledně školení v oblasti BOZP.

 • osobní ochranné pracovní prostředky
  • ověřit povinnost jejich využití pro dotčenou práci (bezpečnostní obuv, brýle apod.)
  • ověřit případné využití
 • návykové látky
  • ověřit, zda zaměstnanec nebyl pod vlivem návykových látek (alkohol, drogy) 
 • vyhodnocení příčin vzniku úrazu
  • porušení předpisů BOZP zaměstnancem či zaměstnavatelem
  • technická závada
  • jiná příčina
 • pokud se zranil zaměstnanec externí firmy (např. servisní technik), zavolat jeho zaměstnavateli a přizvat ho k vyšetřování
 • dále informovat:
  • odborové organizaci (pokud jsou)
  • zástupce pro oblast BOZP (pokud je)
  • bezpečnostního technika (pokud je)
 • vyhodnotit, jedná-li se opravdu o pracovní úraz

Jak správně určit, co je a co není pracovní úraz, si můžete přečíst v samostatném článku.

Fáze III – vyhotovení záznamu o úrazu

 • zápis do knihy úrazů
  • zapisuje se každý pracovní úraz, i drobný (zaměstnanec má povinnost ho nahlásit)
 • úraz s pracovní neschopností delší než 3 dny či hospitalizací v nemocnici delší než 5 dní (např. otevřená zlomenina)
  • záznam o úrazu zaslat na příslušné instituce

Správnému hlášení pracovního úrazu úřadům je věnován samostatný článek.

Fáze IV - nápravná opatření

 • zamezit riziku opakování pracovního úrazu
  • technické řešení (např. zábrana, zrcadlo, bezpečnostní značení)
  • organizační opatření (např. dodatečné školení, omezí vstupu vybranému okruhu zaměstnanců, častější technické prohlídky zařízení)
  • kombinace více druhů opatření

Fáze V – kontrola a komunikace s pojišťovnou

 • kontrola z inspektorátu práce
  • probíhá zpravidla krátce po vzniku pracovního úrazu nebo při opakujících se pracovních úrazech

Kontrolám inspektorátu práce v souvislosti s pracovními úrazy se věnujeme v samostatném článku.

 • komunikace s pojišťovnou
  • možnost krácení pojistného
  • poskytnutí potřebných podkladů
  • nároky na odškodnění zaměstnance

Odpovědnosti zaměstnavatele za škodu či nemajetkovou újmu zaměstnance se věnujeme v samostatném článku.

O tom, co určitě nedělat v případě pracovního úrazu, si můžete podrobněji přečíst zde.

Témata: Pracovní úraz

Potřebujete pomoci s BOZP?