Vstupní lékařská prohlídka | BEPRA Profi | bepra.cz

Už dříve jsme informovali o všeobecných změnách v oblasti pracovně-lékařských prohlídek a věnovali jim samostatný článek.

Všeobecně rozlišujeme lékařské prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní a následné (po skončení rizikové práce, práce v kategorii 2R, 3 nebo 4 – více o kategorizaci práce se můžete dočíst v samostatném článku).

Nyní se zde zaměřujeme konkrétně na vstupní lékařské prohlídky.

Před samotnou prohlídkou je potřeba vyplnit formulář „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci“. V tomto článku se dozvíte, co by měl obsahovat.

Vstupní lékařská prohlídka

 • je povinná pro všechny zaměstnance (bez ohledu na kategorizaci práce, rizikové faktory atd.)
 • musí být provedena před vznikem pracovního poměru
 • je zpravidla hrazena uchazečem o zaměstnání
  • výjimky:
   • dohoda se zaměstnavatelem o proplacení
   • v případě podepsání pracovní smlouvy s uchazečem musí zaměstnavatel prohlídku zpětně proplatit
   • v případě lékařské prohlídky pro práci v noci ji hradí vždy zaměstnavatel
 • zajišťuje zákonné ověření zdravotní způsobilosti zaměstnance
 • musí být provedena také před přeřazením zaměstnance na jinou práci, pokud bude pracovat v odlišných podmínkách, např.:
  • navýšení rizikových faktorů
  • změna rizikových faktorů
  • zařazení k výkonu rizikové práce
 • musí být provedena i u brigádníků (např. dohoda o provedení práce, dohoda o provedení pracovní činnosti)

Zaměstnavatel může požadovat provedení vstupní lékařské prohlídky u budoucího zaměstnance ještě před uzavřením pracovněprávního vztahu (smlouvy). 

Kdo provádí vstupní lékařskou prohlídku

 • poskytovatel pracovně-lékařských služeb
 • praktický lékař zaměstnance (registrující poskytovatel) v případě práce v kategorii 1, pokud její součástí není další riziko (např. noční práce, obsluha kotlů o výkonu vyšším než 50 kW, práce ve zdravotnických zařízeních apod., anebo pokud tak nestanoví jiný zvláštní předpis (profesionální řidiči, kurýři, taxikáři apod.)

Související legislativa

Povinnost provádění vstupních zdravotních prohlídek vychází zejména z této legislativy:

Potřebujete pomoci s BOZP?