Pacient u lékařky | BEPRA Profi | bepra.cz

O změnách týkajících se lékařských prohlídek jsme vám psali již dříve v tomto článku. V návaznosti na tyto změny proběhla i úprava obsahu lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci.

Nový obsah formuláře pro lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Od 1. 1. 2023 musí formulář pro lékařský posudek obsahovat navíc tyto informace:

Vše, co musí obsahovat formulář, do kterého lékař vyplňuje svůj posudek, vymezuje vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

 • identifikační údaje zaměstnavatele
  • obchodní firma, název a adresa sídla
  • IČO (pokud je)
 • údaje o zaměstnanci
  • pracovní zařazení
  • druh práce a konkrétní pracovní činnosti
  • režim pracovní doby
  • rizikové faktory ve vztahu ke konkrétní práci
  • míru rizikových faktorů pracovních podmínek dle kategorie práce

O kategorizaci práce se můžete dozvědět více v samostatném článku.

 • posudkový závěr: musí být zřejmé, zda je zaměstnanec
  • zdravotně způsobilý
  • zdravotně nezpůsobilý
  • zdravotně způsobilý s podmínkou nebo
  • pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost
 • identifikační údaje posuzujícího lékaře a jeho podpis
 • termín provedení mimořádné prohlídky, pokud je potřeba

Vlastní posudkový formulář lékaře

V praxi má občas lékař připraven svůj posudek s cílem úspory svého času. V tom případě je nutné zkontrolovat obsah formuláře, aby v něm bylo zahrnuto vše dle aktuálně platné legislativy. Za případné nedostatky nese odpovědnost zaměstnavatel.

Potřebujete pomoci s BOZP?