Bezpečnostní vesty na pracovišti | BEPRA Profi | bepra.cz

Kdo zajišťuje školení bezpečnosti práce

Zaměstnavatel je povinen zajistit pravidelná školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce. Tato školení zaměstnancům poskytnou potřebné a důležité informace pro minimalizaci rizika vzniku pracovního úrazu. A zaměstnavatel tímto splní zákonné požadavky v oblasti vzdělávání zaměstnanců dle Zákoníku práce 262/2006 Sb.

Pro koho je školení BOZP určeno

Školení bezpečnosti práce je určeno pro všechny zaměstnance a jeho cílem je zvýšit bezpečnost na pracovišti a seznámit zaměstnance se všemi možnými riziky, naučit, jak se správě chovat a obsluhovat stroje atd. Školení bezpečnosti práce bývá často součástí školení požární ochrany, které by měli absolvovat všichni zaměstnanci.

Typy školení BOZP a jejich četnost

Základní školení

Zahrnuje běžné pracovní postupy, zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci apod.

  • při nástupu do zaměstnání, poté 1x za 2 roky (nebo častěji s ohledem na rizika spojená s pracovními úkoly)
  • provádí pověřený zaměstnanec (zpravidla vedoucí) nebo bezpečnostní technik (OZO PRE), který vždy připraví také osnovu školení dle platných předpisů

Vstupní školení může být součástí celkového školení zaměstnanců, které zahrnuje např. firemní kulturu, organizační strukturu, pravidla a povinnosti zaměstnanců atd.

Speciální školení

Jsou zaměřena na specifickou část zaměstnanců, např. řidiče, pracovníky pracující ve výškách, v oblasti elektrotechniky, chemikálií, svářeče apod.

  • četnost dle rizika práce a činnosti konkrétní profese
  • kdo provádí školení, se liší také dle konkrétní profese a je to dáno zákonem

Školení vedoucích zaměstnanců

Je zaměřeno na vedení pracovníků a jejich odpovědnost za BOZP, řízení rizik a další související záležitosti. Tito vedoucí pak mohou školit ostatní zaměstnance při vstupním školení.

  • 1x za 3 roky
  • provádí zaměstnavatel nebo OZO PRE

Dokumentace školení BOZP

Dokumentace každého školení BOZP se skládá z:

  • osnovy popisující zákony a směrnice, které jsou ve vaší společnosti v oblasti BOZP zavedeny
  • prezenční listiny přítomných osob
  • testů, které ověřují znalosti zaměstnanců

Ostatní dokumentaci BOZP se věnujeme v samostatném článku.

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?