Kontrola při pracovním úrazu | BEPRA Profi | bepra.cz

Co je a není pracovní úraz

V případě úrazu na pracovišti je nutné vždy zhodnotit, zda se jedná o pracovní úraz či nikoliv. O tom, jak toto určit, píšeme v samostatném článku.

A zde se dozvíte, jak v případě pracovního úrazu správně postupovat.

Co nedělat v případě pracovního úrazu

V tomto článku se zaměřujeme na situaci pracovního úrazu z druhé strany, tedy co v případě pracovního úrazu nedělat a také proč.

 • neposkytnutí okamžité první pomoci
  • nejdříve je vhodné rychle vyhodnotit situaci
   • proč se úraz stal
   • zda nehrozí neprodleně nebezpečí dalším osobám, např.:
    • zásah elektrickým proudem
    • namotání se na rotující stroj
    • zřícení stavby/materiálu
    • otrava oxidem uhelnatým (není cítit)
 • nezapsání svědků události
  • pokud jsou při vzniku úrazu svědci, je důležité vždy zapsat jejich jméno a výpověď k nastalému pracovnímu úrazu. Usnadní to prokazování okolností vzniku úrazu (např. při kontrole inspektorátu práce).
 • zatajení pracovního úrazu
  • při neohlášení pracovního úrazu nebo nevytvoření dokumentace k jeho vzniku/průběhu hrozí pokuta až 400 000 Kč
  • při nevyhotovení záznamu o pracovním úrazu hrozí pokuta až 1 mil. Kč
 • změna místa vzniku pracovního úrazu
  • může narušit nebo znemožnit vyšetření příčin vzniku pracovního úrazu
  • hrozí pokuta až 1 mil. Kč
 • přehlížení opakujících se úrazů
  • za nepřijetí opatření proti opakování pracovních úrazů hrozí pokuta až 2 mil. Kč
 • antedatování podpisů
  • při vyšetřování pracovního úrazu může mít výrazné důsledky a jde o porušování zákona
  • možné důsledky a neshody: v době podpisu zaměstnance ještě nebyl zaměstnán, od doby údajného podpisu došlo ke změně legislativy apod.
 • cílená nepřítomnost v době kontroly inspektorátu práce
  • kontrola může proběhnout i bez vaší přítomnosti

Všeobecné doporučení

Pracovní úraz by měl být vždy řádně zapsán, vyšetřen a také nahlášen potřebným úřadům.

Jak pracovní úraz správně hlásit a kam, se dočtete v samostatném článku.

Témata: Pracovní úraz

Potřebujete pomoci s BOZP?