Lékárnička ve skladu | BEPRA Profi | bepra.cz

Pokud na pracovišti dojde k úrazu, je důležité nejdříve určit, zda se jedná o pracovní úraz nebo ne. Tomu, co je a co není pracovní úraz, se detailně věnujeme v samostatném článku na našem blogu.

Záznam o pracovním úrazu a jeho části

Záznam o pracovním úrazu má zákonem dané náležitosti a skládá se z několika částí.

HLAVIČKA

V této části se vyplňuje:

 • typ úrazu: smrtelný, s hospitalizací delší než 5 dnů, ostatní (zde patří většina – pracovní neschopnost např. po zlomenině)
 • evidenční číslo zaměstnavatele (zvolíte si sami)

ČÁST A

ČÁST B

Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo

 • vyplňuje se pouze v případě, kdy došlo k úrazu u jiného zaměstnavatele než zaměstnancova. Příkladem je práce servisního technika, který byl vyslán na servisní zásah do jiné společnosti a tam se zranil.
  • specifikace základních údajů (jméno, adresa)

ČÁST C

Údaje o zraněném zaměstnanci

 • klasifikace zaměstnání dle CZ-ISCO, pro správnou klasifikaci můžete použít tento odkaz
 • popis činnosti, při které došlo k úrazu (např. chůze na schodech)
 • specifikace délky pracovního poměru a jeho typ (DPP, HPP aj.)
 • doba trvání pracovní neschopnosti (V příkladu níže uvádíme, že pracovní neschopnost stále trvá. Nicméně vzhledem k benevolentnímu ohlašování, do 5. dne následujícího měsíce, se mohl již zaměstnanec vrátit a znáte tak tedy konkrétní dobu trvání pracovní neschopnosti.)

ČÁST D

Údaje o úrazu

ČÁST E

Vyjádření k úrazu od postiženého zaměstnance a svědků

 • uvedení svědků a osoby, která vyhotovila záznam

   

Vždy je vhodné konzultovat vyplnění záznamu o úrazu s vaší odborně způsobilou osobou. Každý úraz je jiný a někdy je jeho potřebná specifikace složitá. Předejdete tak mylnému vyplnění a případné kontrole od státního orgánu.

Důležité termíny při pracovním úrazu

Pracovní neschopnost zraněného zaměstnance

V případě vážnějšího úrazu s předpokládanou pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny musíte do 5 dní od úrazu vyhotovit tzv. záznam o úrazu (jeho vzor je uveden v příloze nařízení vlády 201/2010 Sb.) a odeslat jej na příslušné instituce nejpozději do 5. dne následujícího měsíce (když se úraz stane 1. nebo 31. 1., záznam úrazu je nutné zaslat do 5. 2.). 

Hospitalizace zraněného zaměstnance

Pokud je pracovní úraz vážnější a hospitalizace trvá (nebo je k povaze zranění předpoklad, že by mohla trvat) více než 5 dnů, musí se pracovní úraz ohlásit bez zbytečného odkladu.

Kompletní přehled povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu najdete v samostatném článku. Jsou zde uvedeny také instituce, kterým se pracovní úraz musí hlásit.

Vzorový záznam o úrazu

Níže najdete vyplněný vzorový záznam o úrazu, kdy zaměstnanec šel po schodech a zlomil si kotník. Je to tedy úraz, kterému se nedalo nijak zabránit (za předpokladu dodržení předpisů BOZP ohledně schodů – zábradlí atd.).

 

 

 

Potřebujete pomoci s BOZP?