Hasící přístroj v kanceláři | BEPRA Profi | bepra.cz

Každý podnikatelský subjekt musí mít v rámci zajištění požární ochrany umístěny hasicí přístroje na pracovišti (kancelář, prodejna, sklad aj.). Jaký druh, umístění a další specifikace jsou určeny v požárně bezpečnostním řešení (PBŘ) nebo požární zprávě. Tyto dokumenty vyhodnocují požární podmínky vždy pro konkrétní pracoviště. V případě využívání pronajatých prostor by měl mít tyto dokumenty k dispozici pronajímatel.

O tom, co všeobecně znamená požární ochrana, si můžete přečíst v samostatném článku.

Na našem blogu najdete také samostatný článek o druzích hasicích přístrojů a jejich použití.

Nyní se zde zaměřujeme na správné umístění hasicích přístrojů.

Pravidla umístění hasicích přístrojů

Pro umístění hasicích přístrojů jsou daná závazná a obecná pravidla.

 • zajištění snadného a rychlého použití 
 • snadná viditelnost
 • volně přístupný hasicí přístroj (neumisťovat před něj žádné palety, zboží apod.) 
 • označení hasicího přístroje značkou 
  • v případě umístění ve skrytém prostoru (např. zabudovaná skříňka) 
  • v případě nepřehledných nebo rozlehlých prostor
  • správné označení dle  přílohy nařízení vlády č. 375/2017 Sb.
  • pozn.: v případě přemístění hasicího přístroje nezapomeňte odstranit původní značku jeho stanoviště
 • neumisťovat hasicí přístroj v místech, kde by hrozilo použití nevhodným hasivem 
  • např. u rozvodné elektrické skříně nesmí být umístěn vodní nebo pěnový hasicí přístroj
 • max. výška umístění rukojeti hasicího přístroje je 1,5 metru nad zemí 
 • hasicí přístroj stojící na zemi musí být zajištěn proti pádu, např.:
  • pomocí řetízku (při zachování možnosti rychlého a snadného použití) 
  • k tomu určeným stojanem 
  • kolečky pro využití jako pojízdný hasicí přístroj 
  • zaháknutím na zdi (originální držák) alespoň v takové výšce, aby byl umožněn úklid podlahy 
  • zaháknutím na zdi (originální držák), kdy hasicí přístroj zůstává stále na zemi  (zejména u sněhových hasicích přístrojů s hasivem CO2 – jejich váha může dosahovat hmotnosti cca 15 kg, ačkoli jejich samostatná náplň je pouze 5 kg) 
 • při umístění v dopravním prostředku (auto, autobusy, kamiony aj.) nebo na strojích zajistit tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob (např. zajištění proti uvolnění při prudkém brždění či dopravní nehodě)

Kam nebo jak neumisťovat hasicí přístroj

 • před hasicí přístroj neumisťovat palety, krabice či jiný materiál (ani dočasně, na chvíli) - brání to jeho snadné viditelnosti a potřebnému rychlému přístupu 
 • neumisťovat hasicí přístroj do výšky více než 1,5 m (výška rukojeti) 
 • nepoužívat hasicí přístroj jako zarážku dveří (zejména pak požárních dveří, které musí být vždy uzavřené) 
 • neumisťovat hasicí přístroj za křídla dveří (po jejich otevření nejde vidět) 

Zajištění hasicího přístroje proti pádu

Hasicí přístroj je nádobou pod stálým tlakem a v případě pádu existuje riziko poškození ventilu a spouštěcího mechanismu. Může tedy dojít k narušení funkčnosti či samovolného spuštění přístroje.

V samostatném článku na našem blogu se věnujeme také tématu pravidelných kontrol a životnosti hasicích přístrojů.

Můžeme vám pomoci s požární ochranou?