Požární hlásič a dokumentace požární ochrany od BEPRA Profi | bepra.cz

Pro označení požární ochrany se často používá také zkratka PO. Jde o souhrn opatření a systémů, které slouží k prevenci vzniku požáru, jeho detekci a hašení. Cílem je zajistit bezpečnost osob a majetku v případě jeho vzniku.

Jedná se o ucelený systém kontrol, dokumentace a opatření. 

Zákon o požární ochraně 

Zajištění požární ochrany je v České republice dáno Zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Nedodržení předpisů může vést k pokutám a právním postihům. Pojišťovna může odmítnout poskytnutí plnění na základě porušení právních předpisů v oblasti požární ochrany. Dodržování předpisů je důležité také z hlediska kontrol hasičského záchranného sboru (HZS).

Dokumentace požární ochrany

Rozsah dokumentace závisí na pracovní činnosti a objektu, ve kterém je vykonávána. Týká se jak samotného provozování činnosti, tak např. označení prostor, směrnice požární ochrany, školení zaměstnanců, revize požární ochrany atd.

Zajištění požární ochrany

Požární ochranu musí vždy zajišťovat osoba odborně způsobilá (OZO), která pomáhá vytvořit potřebné dokumenty, realizovat opatření a provádět školení a kontroly PO. OZO zajištuje také audit požární ochrany. To platí pro všechny stupně požárního nebezpečí (PN): 

  • bez zvýšeného PN: např. administrativní činnost
  • se zvýšeným PN: např. výrobní objekt, hypermarkety, ubytovny
  • s vysokým PN: např. chemický průmysl, budova s více než 15 patry
     

Kontrola požární ochrany

Pravidelné kontroly PO provádí osoba odborně způsobilá a jejich četnost udává zákon dle stupně PN. 

Nepravidelně pak probíhá kontrola hasičského záchranného sboru, a to nahodile nebo např. po požáru. Kontrola HZS může a nemusí být předem ohlášena.

Školení požární ochrany

Při nástupu nového zaměstnance je nutné provést vstupní školení a seznámit s potřebnými dokumenty a také riziky práce. Následně se provádí průběžná školení PO všech zaměstnanců, ale to dle zákonných lhůt nebo v případě potřeby častěji.

Školení požární ochrany je podrobně rozepsáno v samostatném článku.

Můžeme vám pomoci s požární ochranou?