Hasicí přístroj v kanceláři | BEPRA Profi | bepra.cz

Hasicí přístroje by měly být řešeny při jakémkoliv druhu podnikání. Jsou součástí zajištění požární ochrany a jejich užívání, umístění atd. je součástí dokumentace požární ochrany.

O tom, co všeobecně znamená požární ochrana, si můžete přečíst v samostatném článku. Stejně tak se samostatně věnujeme dokumentaci požární ochrany.

Dělení hasicích přístrojů

Existuje několik druhů hasicích přístrojů, které se liší dle typu požáru, pro který jsou určeny. Informace o tom, jaký hasicí přístroj je vhodný pro vaše užití, najdete v požárně bezpečnostním řešení (PBŘ) nebo požární zprávě vaší společnosti.

Třídy hasicích přístrojů

Každý hasicí přístroj je označen písmenem a číslicí, které udávají, k jakému hašení je přístroj určen. Písmeno značí třídu požáru, číslice hasicí schopnost pro konkrétní typ požáru (čím vyšší číslo, tím větší účinnost).

A - pevné látky, zejména organického původu (žhnutí) 

B - kapaliny 

C - plyny 

D - kovy 

E - v současné době není stanoven druh takového požáru

F - rostlinné tuky nebo živočišné oleje (vhodné do kuchyně) 

Druhy hasicích přístrojů 

 • vodní (včetně pěnových) 
  • nepoužívá se pro hašení elektrických zařízení 
 • práškové 
  • „univerzální“ – zpravidla dokáže hasit třídy požáru A, B a C  (tedy pevné látky, kapaliny i plyny) 
 • CO2 („sněhový“) 
  • může způsobit omrzliny  (nemířit tedy na osoby nebo části těla)
 • halonový 
  • již se upouští od jeho výroby
 • s čistým hasivem 
  • specifické provozy, např. IT, knihovny 

Doba hašení požáru

Každý hasicí přístroj má danou určitou dobu schopnosti hašení. Všeobecně lze říci, že nejmenší hasicí přístroj (1 – 2 kg) by měl hasit alespoň 6 s, klasický hasicí přístroj (5 kg a více) pak alespoň 15 s. Přesné časy jsou ale uvedeny v normových hodnotách, které určují minimální dobu hašení. Ta závisí na druhu a množství hasiva.

Většina dnešních hasicích přístrojů je vybavena páčkou pro postupné dávkování hasiva dle potřeby, čímž je možné dobu hašení prodloužit. 

Existují i speciální pojízdné hasicí přístroje, které jsou schopné pojmout až 150 kg hasiva. Zde už se rozlišuje minimální doba hašení i dle druhu hasiva.

 • práškové: 15 s na každých 25 kg hasiva (25 kg = min. 15 s, 150 kg = min. 90 s)
 • vodní: 20 s na každých 25 kg hasiva (20 – 120 s)
 • CO2: 15 - 36 s při množství hasiva 10 – 50 kg  

Hasicí přístroj jako povinná výbava do auta

V České republice není hasicí přístroj součástí povinné výbavy vozidla, ale z praxe to doporučujeme (alespoň 2kg práškový hasicí přístroj). V některých zemích jsou hasicí přístroje součástí povinné výbavy (např. Polsko, Řecko).

Pokud hasicí přístroj v autě máte, dbejte na jeho bezpečné umístění, aby v případě prudkého brždění nebo nehody nezpůsobil zranění cestujícím. Některé vozy jsou vybaveny držáky v kufru auta přímo pro uchycení hasicích přístrojů nebo je možné také zakoupit držák na suchý zip, který je možné v kufru upevnit.

POZN.: Při využívání přenosného hasicího přístroje v České republice musí být štítek popsán v českém jazyce.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nehaste olej vodou. To je častá prvotní reakce při požáru pánvičky. Nastal by výbušný efekt. Bezpečnější je na pánev položit pokličku či plech a oheň tak udusit. To platí např. i při práci s hydraulickým olejem apod.

Kontrola hasicích přístrojů

Hasicí přístroje musí být kontrolovány alespoň  jednou za rok. Tématu kontrol a životnosti hasicích přístrojů se věnujeme v samostatném článku na našem blogu.

Můžeme vám pomoci s požární ochranou?