Hasící přístroj ve skladu | BEPRA Profi | bepra.cz

V každé podnikatelské činnosti je nutné zajistit požární ochranu, jejíž součástí je také zařazení provozu dle stupně požárního nebezpečí (PN).

O tom, co je požární ochrana a jak zajistit požární bezpečnost, se dočtete v samostatném článku.

Stupně požárního nebezpečí

Každá podnikatelská činnost spadá do určitého stupně požárního nebezpečí. V praxi se rozlišují tři typy provozů:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí
 • se zvýšeným požárním nebezpečím
 • s vysokým požárním nebezpečím

Každý typ provozu dle úrovně PN musí splňovat zákonné povinnosti pro zajištění maximálního bezpečí zaměstnanců a ochrany majetku. Všechny podmínky udává zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Jak zjistit, do jakého stupně PN patří váš provoz

Doporučujeme využít vašeho technika požární ochrany (osobu odborně způsobilou), který váš provoz správně zařadí. 

Provoz bez zvýšeného požárního nebezpečí

Všeobecně platí, že pokud nesplňujete podmínky pro zařazení do zvýšeného nebo vysokého PN, patří provoz do úrovně bez zvýšeného požárního nebezpečí.

Provoz se zvýšeným požárním nebezpečím

Pro zařazení provozu do úrovně se zvýšeným PN musí být splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • při výrobě/manipulaci může vzniknout výbušná směs (plyn, prach)
 • ve výrobních provozech s požárním zatížením větším než 15 kg/m2 a pokud se zde nachází tři a více zaměstnanců, např.: 
  • výroba kočárků, hodin, tiskařských strojů
  • výroba izolovaných drátů
  • lakovny, stříkací boxy
  • výroba elektrických přístrojů a spotřebičů
  • výroba pracích prostředků, mýdla
  • výroba textilu (včetně koženého a kožešnického zboží)
  • zpracování dřeva, korku, papírů (a jejich výrobky)
  • výroba čokolády, oplatek, marmelády a džemů
  • pražírna kávy
  • pekárny
  • kompletní seznam je uveden v příloze vyhlášky o požární prevenci č. 246/2001 Sb. bod 13
 • v prostorách s výskytem nahodilého požárního zatížení 120 kg/m2
  • archiv
  • knihovna
  • prodej barev a laků
  • prodej nebo sklad pneumatik
  • prodej motorových olejů
  • sklad tisku, obalů a tiskopisů
 • činnosti s využitím otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek (kromě lokálních spotřebičů pro vytápění)
  • například svařování v autoservisech
 • činnosti v budově/stavbě
  • obchod s prodejní plochou větší než 2 000 m2
  • ubytovna s více než 20 lůžky
  • pro osoby se sníženou schopností orientace
   • např. jesle, centra pro hendikepované osoby (zrak, sluch, pohybový aparát apod.)
 • provoz s tzv. složitými podmínkami pro zásah (kompletní seznam činností se složitými podmínkami pro zásah najdete tady)
  • např. v případě fotovoltaické elektrárny na střeše budovy

Kompletní seznam činností se zvýšeným požárním nebezpečím najdete zde.

Provoz s vysokým požárním nebezpečím

Provozem s vysokým požárním nebezpečím je např. činnost v budově/stavbě s 15 nebo více patry (nebo vyšší než 45 m).

Kompletní seznam činností s vysokým požárním nebezpečím najdete zde.

 

UPOZORNĚNÍ: Uvádíme pouze příklady podmínek a činností pro orientační začlenění vašeho provozu. Pokud váš provoz patří do zvýšeného nebo vysokého požárního nebezpečí, musí samotné začlenění a zpracování potřebné dokumentace provést technik požární ochrany (osoba odborně způsobilá v oblasti požární ochrany).

Zde si můžete přečíst, co musí obsahovat kompletní dokumentace požární ochrany.

Můžeme vám pomoci s požární ochranou?