Kontrola požární ochrany | BEPRA Profi | bepra.cz

Co je preventivní požární prohlídka

Pomocí preventivních požárních prohlídek (PPP) se kontroluje dodržování předpisů požární ochrany (PO). Prohlídka se věnuje jak dodržování opatření na pracovišti, tak správností související dokumentace PO a dokladů o dodržování podmínek PO (např. dodržování revizí, kontrola spalinových cest apod.).

O tom, co je požární ochrana a jak se zajišťuje, si přečtěte v samostatném článku.

Zde se dozvíte více o zajištění dokumentace požární ochrany.

Kdy se provádí preventivní požární prohlídka

Četnost PPP se liší v závislosti na zařazení provozu dle stupně požárního nebezpečí (PN).

 • bez zvýšeného PN: 1x ročně
 • se zvýšeným PN: 1x za 6 měsíců
 • s vysokým PN: 1x za 3 měsíce

Toto je nejnižší možná četnost PPP dle zákona. Zaměstnavatel si však může stanovit i častější prohlídky.

Zde si můžete přečíst článek o tom, jak začlenit provoz do správného stupně požárního nebezpečí.

Kdo provádí preventivní požární prohlídku

PPP může provádět pouze:

 • odborně způsobilá osoba v PO
 • technik PO nebo
 • preventista PO
  • preventistou může být také váš zaměstnanec
  • 1x ročně musí absolvovat školení (odbornou přípravu)

Záznam o provedené preventivní požární prohlídce

Záznam o provedení PPP se sepisuje bezprostředně po jejím provedení a musí obsahovat tyto náležitosti:

 • datum provedení PPP
 • označení objektu a pracoviště
 • zjištěné skutečnosti
 • návrh opatření + způsobu a termínu jejich splnění
 • jméno a podpis osoby, která záznam provedla
 • jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště nebo jiné určené osoby
 • záznam o splnění navržených opatření

Provedení preventivní požární prohlídky se zapisuje do požární knihy, případně jiným prokazatelným způsobem (např. vlastním záznamem založeným v dokumentaci).

Můžeme vám pomoci s požární ochranou?