Jaká je životnost hasicích přístrojů a jak se kontrolují

Hasicí přístrojHasicí přístroje jsou prostředkem pro záchranu života a majetku a musí splňovat různé podmínky a normy. Hasicí přístroje řeší vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. V praxi se můžete setkat také s pojmem “hasicí prostředky”. Ty ale nesplňují potřebné normy, a nejsou tedy…

Jak na požární ochranu v kanceláři nebo jiné administrativě

Stejně jako v oblasti BOZP, se v praxi často setkáváme s tím, že zaměstnavatelé požární ochranu (PO) v administrativních provozech neřeší, protože to dle nich není potřebné. Zákon však tuto povinnost udává.Co samotná požární ochrana znamená a jak ji všeobecně zajistit, se dočtete v samostatném…

Jak začlenit provoz do správného stupně požárního nebezpečí

V každé podnikatelské činnosti je nutné zajistit požární ochranu, jejíž součástí je také zařazení provozu dle stupně požárního nebezpečí (PN).O tom, co je požární ochrana a jak zajistit požární bezpečnost, se dočtete v samostatném článku.Stupně požárního nebezpečíKaždá podnikatelská činnost spadá…

Bezpečnostní značky v oblasti BOZP a PO

Bezpečnostní značky používané v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany slouží jako vizuální indikátory k upozornění na různá rizika a nebezpečí v pracovním prostředí. Tyto značky mají zvýšit povědomí o bezpečnostních opatřeních a pravidlech a podpořit tak jejich dodržování…