Jak správně pracovat s regály z hlediska BOZP (obsahuje vzor pověření odp. osoby)

Podobně jako u žebříků, také pro regály platí určité povinnosti při jejich využívání na pracovišti. Zaměstnavatel musí s ohledem na pokyny výrobce regálu (zejména návod k použití) stanovit způsob jeho používání a s ohledem na provedení regálu stanovit termíny pravidelných kontrol.Je zároveň povinen…

Jak na analýzu rizik pro pozici řidič referent - praktická ukázka

Všeobecně platí, že každý zaměstnanec musí být prokazatelně seznámen s riziky, která přináší jeho práci, a také s opatřeními, která slouží pro eliminaci rizik. Tato povinnost vychází z požadavků zákoníku práce, konkrétně §102 a §103 písm. f).Analýze rizik a její tvorbě se všeobecně věnujeme v…

Kontrola žebříků na pracovišti z hlediska BOZP

Pokud jsou na pracovišti využívány žebříky a schůdky, pak je z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nutné provádět jejich pravidelné kontroly. Díky nim se ověřuje provozuschopnost a bezpečnost žebříků/schůdků.Četnost kontrol žebříkůKontroly žebříků se provádějí dle návodu a…

Povinnosti zaměstnavatele při používání žebříků na pracovišti

Žebříky jsou běžnou pracovní pomůckou na mnoha pracovištích a jejich používání podléhá určitým předpisům. Ty jsou upravovány zejména technickými normami ČSN EN 131, kde jsou uvedeny bližší specifikace (např. značení, zkoušení či návody k použití žebříků) a případné požadavky na specifické typy…