Jaká je životnost hasicích přístrojů a jak se kontrolují

Hasicí přístrojHasicí přístroje jsou prostředkem pro záchranu života a majetku a musí splňovat různé podmínky a normy. Hasicí přístroje řeší vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. V praxi se můžete setkat také s pojmem “hasicí prostředky”. Ty ale nesplňují potřebné normy, a nejsou tedy…

Co je práce ve výškách a jak zajistit její bezpečný výkon

Pády z výšky patří v České republice k jedněm z nejčastějších příčin smrtelných a závažných pracovních úrazů s trvalými následky. Ochranu proti pádu upravuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo…

Kdy je nutná mimořádná lékařská prohlídka a změna v roce 2023

O všeobecných změnách v oblasti pracovně-lékařských prohlídek jsme psali již dříve v samostatném článku.Zde se zaměřujeme detailněji na mimořádné pracovně-lékařské prohlídky, které se týkají např. i zaměstnanců na dlouhodobé nemocenské.Typy pracovně-lékařských prohlídekRozlišují se tyto typy…

Jak postupovat v případě pracovního úrazu konkrétně v 5 krocích

Zákon udává sérii kroků, které jste jako zaměstnavatel povinen učinit, v případě pracovního úrazu. Správný postup po vzniku pracovního úrazu je kontrolovaný státní správou a je rozdělen do několika fází.Fáze I – první pomoc a zajištění místa úrazuzajistit místo proti dalšímu možnému úrazu (např.…