Hasící přístroj s poplachovou směrnicí | BEPRA Profi | bepra.cz

Požární poplachové směrnice (PPS) jsou jedním ze základních dokumentů v rámci dokumentace požární ochrany (PO). Jde o dokument, který vymezuje činnosti zaměstnanců či dalších osob při vzniku požáru (co dělat, kam volat apod.), s cílem co nejrychlejší eliminace rizika poškození zdraví a majetku v případě vzniku požáru.

O tom, co je požární ochrana a jak se zajišťuje požární bezpečnost, si můžete přečíst v samostatném článku na našem blogu.

Zde píšeme o tom, co musí obsahovat všeobecná dokumentace PO.

Kdo může vypracovat požární poplachové směrnice

Dokumentaci PO může zpracovávat pouze odborně způsobilá osoba nebo technik PO. To samé platí pro její aktualizaci a vytvoření PPS, které jsou součástí dokumentace.

O tom, kdo může zajišťovat požární ochranu, píšeme opět v samostatném článku na našem blogu.

Kdo schvaluje požární poplachové směrnice

Podobně jako u ostatních součástí dokumentace PO, schvaluje PPS statutární zástupce, případně pověřený vedoucí zaměstnanec. U podnikajících fyzických osob (OSVČ) je to osoba samotná nebo její odpovědný zástupce.

Co obsahují požární poplachové směrnice

Obsah PPS se liší v jednotlivých provozech, a to dle podnikatelské činnosti, podnikatelských prostor, stupně požárního nebezpečí apod. Všeobecně by ale měly obsahovat:

 • postup osoby, která zpozoruje požár
 • způsob a místo ohlášení požáru
 • způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku
 • postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru)
 • telefonní číslo ohlašovny požárů
 • čísla tísňového volání (150, 112 aj.)
 • telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů
  • elektrické energie
  • plynu (zpravidla telefonní číslo 1239)
  • vody
 • uvedení místa a rozsahu účinnosti
 • datum zpracování PPS
 • jméno a odbornou způsobilost zpracovatele
 • jméno a pozici schvalovatele

Kde se zveřejňují požární poplachové směrnice

PPS musí být zveřejněny tak, aby byly pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti dobře viditelné a trvale přístupné.

Ověření účinnosti požárních poplachových směrnic

Prověření účinnosti opatření stanovených v PPS se prověřuje formou cvičného požárního poplachu, stanoví-li tak dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Cvičný požární poplach

Vyhlášení cvičného požárního poplachu je potřeba oznámit příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje.

Můžeme vám pomoci s požární ochranou?