Jak správně nahlásit pracovní úraz úřadům

Opravdu se jedná o pracovní úraz?Před hlášením úrazu na inspektorát práce vždy ověřte, zda se jedná opravdu o pracovní úraz. V případě nejasností kontaktujte osobu odborně způsobilou, která vám pomůže s celým procesem řešení úrazu (vyšetření, hlášení, zavedení opatření, změna dokumentace apod.)…

Změny v odškodňování bolesti a nemoci z povolání v roce 2023

Nová výše bodu za bolestné v roce 2023Od 1. 1. 2023 byl upraven způsob výpočtu hodnoty bodu za bolest a ztížené společenské uplatnění. Dříve byla tato hodnota 250 Kč, nyní se určuje jako 1 % průměrné mzdy dle dat Českého statistického úřadu.Pozn.: hodnota jednoho bodu za bolestné a ztížené…

Periodické lékařské prohlídky zaměstnanců v roce 2023

Nové úpravy předpisů se týkají dohledu nad pracovištěm poskytovatelem pracovně-lékařských služeb (poskytovatel PLS) a termínů periodických lékařských prohlídek zaměstnanců.Snaha o snížení byrokratické a finanční zátěže zaměstnavatelů může vypadat jako krok správným směrem, ale zjednodušením vznikly…

Co je a co není pracovní úraz

Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance při plnění jeho pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, za dodržení dalších, níže uvedených, podmínek.Důsledky pracovního úrazu jsou důležité jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele (povinnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu),…