Ochranný oblek | BEPRA Profi | bepra.cz

Ačkoli změna legislativy pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) vešla v platnost již v listopadu roku 2021, často se v praxi setkáváme se zastaralými dokumenty a špatnou informovaností mezi zaměstnavateli o aktuálních pravidlech.

V listopadu 2021 vešlo v platnost nové nařízení vlády č. 390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, který ruší předchozí verzi nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Co vlastně OOPP jsou či nejsou si můžete přečíst v samostatném článku.

Hlavní změny v poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

 • povinné prokazatelné seznámení zaměstnance s přiděleným OOPP (s návodem k použití jednotlivých OOPP, vše potvrzené podpisem zaměstnance)
 • povinnost přidělit nový OOPP, pokud:
  • u původního skončila jeho výrobcem stanovená životnost (např. bezpečnostní přilba mívá živostnost zhruba 5 let)
  • původní ztratil svoje funkční vlastnosti
  • původní ztratil účinnost proti vyskytujícím se rizikům
  • používání původního představuje další pracovní riziko
 • nová tabulka pro vyhodnocení rizik a výběr OOPP, nově celkem 26 rizik, např.:
  • mechanická rizika
   • statické stlačení části těla
   • kousnutí nebo bodnutí
   • zachycení, uskřípnutí
  • riziko biologického činitele (viry, bakterie, paraziti apod.) v:
   • aerosolech
   • kapalinách
   • materiálech, osobách, zvířatech apod.
  • jiná rizika
   • utonutí
   • nedostatek kyslíku
   • nedostatečná viditelnost
 • povinnost přidělovat minimálně 2 ks textilních ručníků ročně pro:
  • profese zařazené jako „práce nečistá“
   • např. seřizovač, řidič nákladních vozidel, zedník, řezník, operátor kovoobráběcích strojů, vazač, operátor v potravinářské výrobě, svářeč
  • profese zařazené jako „práce velmi nečistá“
   • např. lakýrník, galvanizér, obsluha kotelny na tuhá paliva, obsluha a údržba strojních zařízení
  • výjimka u profesí zařazených jako „práce čistá “ a „práce méně čistá“
   • pokud je mycí nebo čisticí prostředek trvale dostupný v sanitárních zařízení (např. tekuté mýdlo a papírové utěrky)  

TIP: Zkontrolujte aktuálnost dokumentace ohledně přidělování OOPP svým zaměstnancům. Základním kritériem je počet rizik. Dříve jich bylo 21, což by znamenalo zastaralou verzi vaší dokumentace (nyní je jich 26). S aktuální dokumentací se vyhnete například sankcím v případě kontroly inspektorátu práce, výplatě náhrady škody při pracovním úrazu nebo hrozbě odpovědnosti za pracovní úraz z důvodu neposkytnutí OOPP apod.

O tom, co všeobecně obsahuje dokumentace oblasti bezpečnosti práce, si můžete přečíst zde.

V samostatných článcích se věnujeme také kontrolám inspektorátu práce po pracovním úrazu a odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem.

Příklad osobního ochranného pracovního prostředku

Osobním ochranným pracovním prostředkem jsou např. pracovní boty. Víte, že jich je více druhů? Jaké to jsou a jaké jsou mezi nimi rozdíly, se dozvíte v tomto článku.


V samostatném článku se pak detailně věnujeme také členění OOPP.

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?