Osobní ochranné pracovní prostředky | BEPRA Profi | bepra.cz

Co jsou osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Jedná se prostředky pro ochranu zaměstnanců před riziky, která vyplývají z jejich pracovní činnosti. Jsou to například:

 • ochranné přilby
 • bezpečnostní obuv
 • svářečské kukly
 • prostředky pro ochranu proti pádu (např. tlumiče pádu, zachycovací postroje, sedací postroje)
 • ochranné rukavice
 • chrániče sluchu apod.

Co nejsou osobní ochranné pracovní prostředky 

 • běžný pracovní oděv a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění
 • výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích (např. helma na motorku/kolo)
 • sportovní výstroj a vybavení (např. přilba či postroj pro horolezce)
 • prostředek určený pro sebeobranu (např. teleskopický obušek, paralyzér)
 • prostředek pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti

Parametry OOPP

OOPP musí splňovat požadavky dané Evropskou unií. Konkrétně se jedná o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.

Všeobecně OOPP nesmí ohrožovat zdraví zaměstnance a bránit výkonu práce.

Dokumenty prokazující, že se jedná o OOPP

Každý osobní ochranný pracovní prostředek musí mít:

 • EU prohlášení o shodě
 • označení „CE“, kdy musí být stanoveno, dle jaké normy byl prostředek certifikován
  • každý druh OOPP (brýle, rukavice, přilby, prostředky proti pádu apod.) má zpravidla svou vlastní technickou normu, která určuje podmínky jakosti výrobku, nutné zkoušky, případně i rozděluje různé podkategorie

undefined

Proto si tyto dokumenty vždy před nákupem vyžádejte od prodejce. V případě kontroly musíte jako zaměstnavatel prokázat, že se jedná o OOPP proti konkrétnímu riziku. 

V tomto článku uvádíme příklad specifikace a norem týkajících se pracovní obuvi.

PŘÍKLAD, TIP: dioptrické brýle

Dioptrické brýle nejsou považovány za ochranné, tedy ani za OOPP, jelikož nesplňují normové hodnoty odolnosti proti nárazu, případně proti konkrétnímu záření (i UV).

Jak vyřešit situaci, kdy zaměstnanec nosí dioptrické brýle, ale kvůli pracovnímu riziku musí nosit i brýle bezpečnostní?

 • zvážit používání kontaktních čoček
 • používat tzv. brýle přes brýle
 • zajistit ochranné brýle na míru (ochranné brýle s potřebnými dioptriemi)

Legislativa související s OOPP

 

V samostatném článku se věnujeme legislativním změnám v oblasti poskytování OOPP, které vstoupily v platnost v roce 2021, ale přesto se v praxi často setkáváme s chybami v dokumentaci a souvisejících procesech.

A v tomto článku se dozvíte více o kategorizaci OOPP.

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?