Tomáš Trávníček
Konzultant BOZP a PO

Tomáš Trávníček

Dvakrát měř, jednou řež. Raději věnujme trochu více času přípravě a podkladům, zato s výsledkem ve 100% kvalitě.

Představení

Mou tezí je poskytovat odborné poradenství pro zajištění bezpečnosti vašich zaměstnanců a majetku. Kladu důraz na kvalitu a precizní zpracování dokumentace, vč. dohledu na dodržování opatření v praxi. Řeším také potřeby denního provozu vaší společnosti v oblasti BOZP i PO, stejně jako např. s kontrolami správních orgánu nebo řešením urgentních záležitostí.

Můžu vám pomoci s: