Moderní dřevorubec s OOPP | BEPRA Profi | bepra.cz

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) se všeobecně rozdělují do tří kategorií dle míry rizika, před kterým chrání jejich uživatele.

V tomto článku se dozvíte, co vlastně OOPP jsou či nejsou.

Kategorie I – minimální rizika

Jedná se o práce s nízkými požadavky na ochranu zaměstnance pomocí OOPP. Jde např. o tato pracovní rizika:

 • povrchové mechanické poranění
 • styk se slabě agresivními čisticími prostředky nebo dlouhotrvající styk s vodou
 • styk s horkými povrchy o teplotě nepřesahující 50°C
 • poškození očí v důsledku expozice slunečnímu záření (kromě pozorování Slunce)
 • povětrnostní podmínky, které nejsou mimořádné povahy

Kategorie II – střední rizika

Zde patří rizika, která nejsou definována v kategorie I ani III.

Kategorie III – vysoká rizika

Do kategorie III patří výlučně rizika, která mohou způsobit velmi závažné důsledky, jako je smrt nebo trvalé poškození zdraví zaměstnance. Jde např. o tato pracovní rizika:

 • práce s látkami a směsmi nebezpečnými pro zdraví
 • práce v prostředí s nedostatkem kyslíku
 • působení škodlivých biologických činitelů
 • ionizující záření
 • pád z výšky
 • úraz elektrickým proudem a práce pod napětím
 • utonutí
 • pořez ruční motorovou pilou
 • vysokotlaké otryskávání
 • střelné poranění nebo pobodání nožem
 • škodlivý hluk
 • horké prostředí s účinky srovnatelnými s účinky vzduchu o teplotě nejméně 100°C
 • chladné prostředí s účinky srovnatelnými s účinky vzduchu o teplotě –50°C nebo nižší

OOPP proti pádu

OOPP proti pádu musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace. Je důležité kontrolovat návody k použití, které se mohou lišit dle různých výrobců. Ti mohou také například uvádět, že kontrolu daného OOPP je oprávněn provádět výhradně právě výrobce, případně jeho proškolení technici.

Parametry OOPP

Pro OOPP kategorie II a III platí povinnost mít na každý kus OOPP certifikát EU prohlášení o shodě (doba platnosti je 5 let).

Pro kategorii III je navíc důležité označení certifikátu CE s identifikačním číslem. To označuje subjekt, který provedl certifikaci. Označení výrobku je tedy např. CE 1326.

 

V samostatném článku se věnujeme legislativním změnám v oblasti poskytování OOPP, které vstoupily v platnost v roce 2021, ale přesto se v praxi často setkáváme s chybami v dokumentaci a souvisejících procesech.

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?