Homeoffice | BEPRA Profi | bepra.cz

AKTUALIZACE: Na konci června 2023 proběhlo dlouho očekávané třetí čtení novely zákoníku práce. Problematice homeoffice, jak je připravena v rámci této novely se věnujeme v novém článku.

Práce na dálku, tzv. homeoffice, se stává stále silnějším trendem, a proto se v roce 2023 připravuje novelizace zákona v této oblasti. Aktuálně je režim home office v zákoníku práce řešen velmi okrajově a pravidla jeho fungování jsou nejasná (nejen z hlediska BOZP).

Dohoda o práci na dálku a zajištění BOZP pro režim home office

Dle plánovaných změn bude muset být dohoda o práci na dálku písemná, ale bude možné ji podepsat také elektronicky. V dohodě bude muset být popsán způsob zajištění BOZP (směrnice, pokyny …) a konkrétně pak také:

 • definice práce na vzdáleném místě nebo v homeoffice, ať už na jednom nebo více místech
 • způsob komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
 • způsob přidělení a kontroly práce
 • určení pracovní doby a možnosti jejího rozvržení (např. aby zaměstnanec nepracoval v noci – důsledkem by bylo profesní riziko, a tedy nutné častější pracovně-lékařské prohlídky)
 • způsob úhrady nákladů spojených s výkonem práce na dálku ze strany zaměstnavatele
 • doba, na kterou je dohoda o práci v homeoffice uzavřena
 • opatření zaměstnavatele pro zajištění BOZP, včetně kontroly a možnosti přístupu zaměstnavatele k místu výkonu práce (např. v případě pracovního úrazu)

Náklady na práci v režimu home office

Zaměstnavatel bude pravděpodobně povinen hradit náklady spojené s prací na dálku v režimu homeoffice (příspěvek na plyn, elektřinu, paliva, dálkové vytápění, vodu, odpad). Prozatímní návrh je 2,80 Kč za každou započatou hodinu práce.

Avšak náklady pro vybudování a úpravu pracoviště ze strany zaměstnance prozatím chystaná novela neřeší.

Metodika řízení práce prováděné v režimu homeoffice

Režim homeoffice se týká zejména administrativních pracovníků a zde je možné se řídit touto metodikou: Soubor PDF z webu MPSV

Dle ní by pracovní místo mělo splňovat např. tyto podmínky:

 • umístění v samostatné místnosti, případně tak, aby bylo možné vykonávat nerušeně práci
 • prostor odpovídající tělesným rozměrům uživatelů
 • minimální prostor pro dolní končetiny – výška 60 cm, šířka 50 cm, hloubka 50 cm
 • vzdálenost očí od obrazovky 40 – 75 cm v závislosti na velikosti znaků
 • výška horizontální oční roviny 74 – 80 cm nad sedadlem (vzpřímený sed) – odpovídá nejvyššímu řádku na obrazovce
 • umístění pracovního stolu a obrazovky tak, aby v zorném poli nebyla nedostatečně odstíněná okna či jiné zdroje jasů (svítidla, stěny apod.)

Při detailním respektování celé metodiky by měl mít zaměstnanec v podstatě svou vlastní kancelář v domácím prostředí, s dostatečně vhodným vybavením (práce ze sedací soupravy, s notebookem na klíně je z hlediska zajištění BOZP nemožná).

Co znamená BOZP a co vše zahrnuje se dozvíte v samostatném článku.

Nedořešené důsledky práce na dálku pro zaměstnavatele

 • Uznání nákladů na zřízení pracoviště  ze strany finančního úřadu (stůl, židle, úpravy prostoru atd.)

 Zaměstnanec může vše využít i pro soukromé účely, nelze ohlídat pouze pracovní využití.

Podobná situace z praxe: pokud zaměstnanec využívá služební vozidlo také k soukromým účelům, není možné tyto cesty vykazovat jako náklad firmy.

 • Kontrola odpracovaných hodin

Jak bude kontrolována? Na odpracovaných hodinách závisí výše náhrady za práci z domova, ale způsob její evidence se neřeší. Je to tedy na důvěře mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

 • Kontrola pracoviště z hlediska pracovního prostředí

Kdy a za jakých podmínek by měl poskytovatel pracovně-lékařských služeb kontrolovat domácí pracoviště? Jde v podstatě o vstup do soukromí.

 • Vstup do domácnosti zaměstnance

Podmínky vstupu do domácnosti zaměstnance, tedy do jeho domácí kanceláře, by měly být uvedeny v dohodě o práci na dálku. Jak ale podmínky nastavit? Kdo a kdy může vstoupit? Lékař, zaměstnavatel, kontrolní orgán? Při pracovním úrazu? Preventivně?

 • Klasifikace pracovního úrazu při práci na homeoffice

Pokud se stane úraz při práci z domova, jak se bude klasifikovat, jestli se jedná o úraz pracovní? Jak se bude dokládat, že se opravdu stal úraz při práci, případně při jaké činnosti. Jak bude probíhat jeho šetření a hlášení? (Více o tom, co je a co není pracovní úraz, můžete zjistit v samostatném článku.)

To jsou jen základní otázky, které stále zůstávají nedořešené, ale důsledky v praxi mohou být významné.

 

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?