Bezpečnostní pomůcky | BEPRA Profi | bepra.cz

Zkratka BOZP znamená bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jde o souhrn činností a procesů pro zajištění bezpečnosti pracovníků během výkonu jejich práce. Pojem BOZP se běžně používá také v souvislosti s dokumentací bezpečnosti práce, která je nedílnou součástí této problematiky. 

Čím se řídí bezpečnost práce

Povinnost zajišťovat bezpečnost práce ukládá Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce a platí pro všechny firmy, nezávisle např. na jejich velikosti či oboru. 
Všeobecně tuto oblast řídí zákony, vyhlášky, normy a jiné předpisy vztahující se k jednotlivým oborům podnikání.

Dokumentace BOZP

Dokumentace bezpečnosti práce je velmi obsáhlá a zahrnuje např. záznamy o školení BOZP, interní bezpečnostní předpisy, kategorizaci práce a spoustu dalších dokumentů. 
Podrobnosti, kdo a jak ji zajišťuje a také příklady z různých provozů najdete v článku Dokumentace BOZP.

Školení BOZP

Při nástupu nového zaměstnance je nutné provést vstupní školení a seznámit s potřebnými dokumenty a také riziky práce. Následně se provádí průběžná školení BOZP všech zaměstnanců, a to dle zákonných lhůt nebo v případě potřeby častěji. Důležité je neopomenout také školení řidičů služebních vozidel ohledně dodržování předpisů BOZP během služební cesty.
Podrobně se školení bezpečnosti práce věnujeme v samostatném článku.

Kdo zajišťuje bezpečnost práce

Zaměstnavatel s méně než 25 zaměstnanci si může zajišťovat BOZP sám, pokud k tomu má potřebné znalosti. Zpravidla ale BOZP zajišťuje osoba odborně způsobilá, která:

  • provádí audit BOZP
  • sleduje všechny změny
  • pomáhá s aktualizací dokumentace a implementací změn do provozu
  • zajišťuje roční kontroly BOZP
  • udržuje aktuální revize BOZP, dokumentaci ohledně OOPP apod.
  • pomáhá s hledáním rizik, zaváděním opatření
  • provádí školení zaměstnanců BOZP


Pro organizace s více než 25 zaměstnanci už je povinné mít osobu odborně způsobilou.

Kontroly BOZP

Jsou prováděny inspektorátem práce a krajskou hygienickou stanicí. Jaké jsou typy kontrol a další detaily si přečtěte v článku Kontroly BOZP

Příklady změn v oblasti BOZP v roce 2023

  • Řidiči firemních osobních vozidel (referenti) nemusí chodit na pracovní periodické lékařské prohlídky
  • Zrušení povinnosti pracovních periodických lékařských prohlídek u některých zaměstnanců v první a druhé kategorii
  • Snížila se četnost povinných kontrol pracoviště závodním lékařem (dle kategorizace práce)
Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?