Homeoffice | BEPRA Profi | bepra.cz

Na konci června 2023 proběhlo dlouho očekávané třetí čtení novely zákoníku práce v poslanecké sněmovně. Nyní jde návrh do senátu, kde bude v brzké době projednáván senátory. Novelizace zákoníku práce je poměrně rozsáhlá, ale my se zde zaměřujeme pouze na problematiku BOZP.

O tom, co je BOZP a co znamená tato zkratka, píšeme v samostatném článku.

Práce na dálku

Pojem „práce na dálku“ se v zákoníku práce objeví historicky poprvé. Běžně se používá také označení „home office“.

Podmínky práce na dálku

 • písemná dohoda o práci
  • možnost vypovězení bez uvedení důvodu
  • výpovědní lhůta 15 dní (případně dle domluvy zaměstnance se zaměstnavatelem)
 • zaměstnavatel může práci na dálku nařídit, pouze pokud mu to nařídí např. krajská hygienická stanice z důvodu mimořádných opatření při epidemii (např. covid)
  • na nezbytně nutnou dobu (pokud to povaha práce umožňuje)
  • zaměstnanec musí mít vhodné podmínky pro home office
 • zaměstnanec si může sám rozvrhnout pracovní dobu, pokud:
  • je délka směny max. 12 hod.
  • mu nepřísluší náhrada mzdy v případě osobních překážek

Kontrola inspektorátu práce při práci na dálku

V rámci novelizace zákoníku práce se rozšiřují pravomoci inspektorátu práce. Nově může inspektorát práce vstoupit na místo výkonu práce na dálku, tedy např. i do místa bydliště zaměstnance, pokud pracuje z domu. Vstup inspektora je však podmíněn souhlasem samotného zaměstnance nebo jiných osob, které zde bydlí.

Pokuty od inspektorátu práce při práci na dálku

Inspektorát práce může provést kontrolu nejen samotného pracoviště, ale také dodržování všeobecných podmínek práce na dálku (písemná dohoda, podmínky vypovězení dohody, neoprávněné nařízení práce na dálku, špatné nebo žádné rozvržení pracovní doby).

Výše pokuty za nedodržení zákonných podmínek může dosáhnout až do výše 300 000 Kč.

DŮLEŽITÉ: Prozatím jde pouze o návrh změn zákoníku práce a dalších souvisejících zákonů a předpisů pro práci na dálku. O případných dalších změnách budeme informovat.

Zde najdete náš původní článek o plánovaných změnách pro práci na home office.

Další články o změnách v roce 2023 v oblasti BOZP:

Změny v odškodňování bolesti a nemoci z povolání v roce 2023

Periodické lékařské prohlídky zaměstnanců v roce 2023

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – změny v roce  2023

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?