Hasící přístroj v hale | BEPRA Profi | bepra.cz

Členění provozu dle stupně požárního nebezpečí (PN)

Každý provoz podnikatelské činnosti je nutné zařadit do jednoho ze tří stupňů (PN). Podrobnosti o tom, jak správně provoz začlenit, si můžete přečíst v samostatném článku, kde najdete také konkrétní příklady.

Zajištění požární ochrany (PO)

Pokud váš provoz spadá do kategorie zvýšeného požárního nebezpečí, musíte PO řešit s požárním technikem nebo osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Tuto povinnost udává zákon o požární ochraně.

Tyto osoby musí mít platné osvědčení vydané ministerstvem vnitra. Platnost odborné způsobilosti si můžete ověřit zde.

Povinnosti v provozu se zvýšeným PN

Dokumentace požární ochrany

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým PN
 • organizace zabezpečení PO
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek (PPH) a preventistů PO
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě PPH a preventistů PO
 • požární kniha
 • požární evakuační plán*
 • dokumentace zdolávání požárů*
 • řád ohlašovny požárů*

Školení požární ochrany

V provozech se zvýšeným PN je nutné zajišťovat školení:

 • vedoucích pracovníků (1x za 3 roky)
 • zaměstnanců (1x za 2 roky)
 • osob pověřených zabezpečováním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době (1x ročně)*
 • externích osob, které vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým PN ve vaší společnosti*
 • osob, které se příležitostně zdržují na vašich pracovištích nebo které přicházejí do styku s činnostmi se zvýšeným nebo vysokým PN*

Preventivní požární hlídky

PPH musí být zřízena v provozu se zvýšeným nebo vysokým PN, pokud je na pracovišti 3 a více osob. Odborná příprava (školení) členů PPH se provádí 1x ročně.

Preventista PO*

Odborná příprava (školení) preventistů PO se provádí 1x ročně.

Kontrola pracoviště

Pravidelná kontrola pracoviště z hlediska PO se provádí 1x za půl roku.

Více o preventivních požárních prohlídkách píšeme v tomto samostatném článku.

Dokumenty

Dále je potřeba mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.

Další podmínky pro zajištění PO v provozu se zvýšeným PN najdete v zákoně o požární ochraně.

*pouze ve specifických případech

Kontrola požární ochrany

Dodržování stanovených podmínek PO kontroluje hasičský záchranný sbor. Co od takové kontroly můžete čekat, se dozvíte v samostatném článku.

Můžeme vám pomoci s požární ochranou?