Pracovně lékařská prohlídka | BEPRA Profi | bepra.cz

Legislativa v oblasti lékařských prohlídek zažila v roce 2023 poměrně razantní změny. V letošním roce 2024 zatím k žádným výrazným změnám nedošlo. K určitým úpravám došlo v rámci periodických prohlídek a lékařského dohledu nad pracovištěm. Přinášíme proto krátký přehled, abyste měli vše z hlediska BOZP v pořádku.

Vstupní lékařské prohlídky v roce 2024 

Častým omylem je, že pro kategorie práce 1 a 2 již nemusí být vstupní lékařské prohlídky prováděny. Ty však musí být provedeny vždy pro každého zaměstnance, jelikož prokazují zdravotní způsobilost dotyčného zaměstnance před nástupem na konkrétní pracovní pozici.

Pokud se chcete dozvědět více o kategorizaci práce, doporučujeme si přečíst samostatný článek věnovaný tomuto tématu.

Kdo provádí vstupní lékařskou prohlídku

Vstupní lékařskou prohlídku musí provádět poskytovatel pracovně-lékařských služeb.

Pro kategorii práce 1, kdy její součástí není další riziko (např. noční práce), může vstupní prohlídku provést také praktický lékař zaměstnance.

Detailně se tématu vstupních lékařských prohlídek věnujeme v samostatném článku.

Formulář pro lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Pro rok 2024 nedošlo k žádným změnám. Poslední jsou platné od 1. 1. 2023, ale v praxi se občas stále setkáváme se starou podobou formuláře lékařského posudku o zdravotní způsobilosti. Proto si vždy ověřte jeho platnost.

Od 1. 1. 2023 musí oproti dřívějšku obsahovat tyto informace navíc: 

Co dalšího má aktuálně platný formulář pro lékařský posudek obsahovat, se dočtete zde.

Periodické lékařské prohlídky v roce 2024

Legislativní změny pro rok 2024 se týkaly právě této oblasti.

Nově již pro kategorii práce 1 a 2 nemusíte zaměstnance posílat na periodické lékařské prohlídky a hlídat tak jejich termíny. Toto uvolněni však obsahuje určité výjimky. Periodické prohlídky musíte provádět dále, pokud:

  • prohlídku vyžaduje zaměstnavatel nebo zaměstnanec
  • součástí práce je profesní riziko (např. vrátný je zařazen v kategorii 1, ale noční práce je profesním rizikem => periodické prohlídky jsou povinné)
  • prohlídku vyžaduje jiný právní předpis (např. pro profesionální řidiče kamionu) 

Pokud povinnost periodických lékařských prohlídek je, pak periody jejich provádění jsou shodné s rokem 2023.

Věk zaměstnance

Kategorie práce

1

2

2 riziková

3

4

Do 50 let

1x za 6 let

1x za 4 roky

1x za 2 roky

1x za 2 roky

1x za rok

Nad 50 let

1x za 4 roky

1x za 2 roky

1x za 2 roky

1x za 2 roky

1x za rok

Více o periodických lékařských prohlídkách píšeme v tomto článku.

Stále však v oblasti periodických prohlídek doporučujeme pokračovat v režimu před změnami platnými od roku 2023. Jinak totiž hrozí riziko, že práce mohou vykonávat zdravotně nezpůsobilí lidé, což je v rozporu s ochranou zdraví zaměstnance, která by měla být na prvním místě. Při dodržování původních pravidel lépe ochráníte jak zdraví svých zaměstnanců, tak sami sebe v případě řešení důsledků pracovních úrazů či jiných situací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Lékařský dohled nad pracovištěm v roce 2024

Benevolence v oblasti kategorie 1 a 2 pokračuje i u dohledu nad pracovištěm poskytovatelem pracovně-lékařských služeb. Nově se provádí pouze, pokud to požaduje zaměstnavatel nebo poskytovatel pracovně-lékařských služeb. 

Pozor, toto platí pouze pro kategorii práce 1 a 2 bez profesního rizika.

Pro kategorie 2r, 3 a 4 a práce s profesním rizikem (bez ohledu na to, zda je to kategorie 1 nebo 2) se upravila četnost lékařského dohledu na 1x za 3 roky.

Potřebujete pomoci s BOZP?