Pracovně lékařská prohlídka | BEPRA Profi | bepra.cz

V dřívějším článku na našem blogu jsme informovali o změnách týkajících se periodických lékařských prohlídek. V praxi se ale bohužel často setkáváme s nepochopením novým změn a mnozí zaměstnavatelé se domnívají, že nejsou povinné vstupní lékařské prohlídky. K žádným změnám pro vstupní prohlídky ale pro letošní rok nedošlo.

Podle §103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Vstupní lékařské prohlídky

Zdravotní způsobilost před nástupem do zaměstnání se zjišťuje tzv. vstupní lékařskou prohlídkou, která:

  • je povinná pro všechny zaměstnance (bez ohledu na kategorizaci práce, rizikové faktory atd.)
  • musí být provedena před vznikem pracovního poměru (jedná se o častou chybu, zejména při rychlém náboru se prohlídka dodělává až po nástupu zaměstnance. V takovém případě došlo k porušení zákona, jelikož zaměstnavatel nemohl v den nástupu vědět, zda je zaměstnanec zdravotně způsobilý či nikoliv.)
  • zajišťuje zákonné ověření zdravotní způsobilosti zaměstnance

Detailněji se vstupním lékařským prohlídkám věnujeme v samostatném článku.

Periodické prohlídky

Změny se v roce 2023 týkaly periodických lékařských prohlídek, které mají ověřit zdravotní způsobilost již zaměstnaných pracovníků.

Ze zkušeností doporučujeme poslat pracovníky na periodickou prohlídku s dostatečným předstihem. Aktuálně je totiž poměrně velký nedostatek lékařů a termíny provedení prohlídek jsou tedy dlouhé. Zajistíte tak včasné provedení prohlídky a nebude hrozit prodlení, a tedy i neplatnost předchozího lékařského posudku.

Více o periodických lékařských prohlídkách zaměstnanců se dočtete v tomto článku.

Co je potřeba před nástupem nového zaměstnance

V prvé řadě je potřebné mít oboustranně podepsanou pracovní smlouvu, následně pak lékařský posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance. Jeho podoba prošla v roce 2023 změnami, kterým se věnujeme v samostatném článku.

Potřebujete pomoci s BOZP?