Těhotná ve skladu | BEPRA Profi | bepra.cz

Při zaměstnávání těhotných žen, kojících matek a matek do 9. měsíce po porodu je zaměstnavatel povinen dodržovat zákonem dané povinnosti z hlediska BOZP pro ochranu a zdraví těchto žen.

Vybrané práce jsou zákonem navíc úplně zakázané. Tomuto tématu se věnujeme v samostatném článku.

Zde uvádíme změny v pracovní činnosti pro těhotné, kojící a ženy do devátého měsíce po porodu:

  • nesmí pracovat v tzv. kontrolovaném pásmu, např. práce s azbestem, karcinogenními látkami apod.
  • zaměstnavatel je povinen dočasně přemístit zaměstnankyni na jinou práci, pokud její současná pozice představuje podle lékařského posudku riziko pro těhotenství nebo mateřství, nebo pokud se jedná o práci pro tuto skupinu zakázanou 
  • v případě noční práce může zaměstnankyně požádat o přeřazení na denní směnu, pak je zaměstnavatel povinen jejímu požadavku vyhovět
  • zaměstnavatel je povinen podat informace o potenciálních rizicích a jejich možném dopadu na těhotenství, kojení nebo zdraví zaměstnankyně a podniknout kroky k jejich minimalizaci (jedná se také o psychickou a fyzickou zátěž, která může ovlivnit bezpečnost matky a zdraví dítěte)
  • zajištění prostor pro odpočinek v rámci pracoviště
  • pro těhotné ženy a zaměstnance, kteří se starají o dítě mladší jednoho roku, je zakázaná práce přesčas

Při zaměstnávání těhotné ženy je důležité nejprve ověřit zařazení pracovní pozice, zajistit lékařský posudek k výkonu dané práce a následně zavést potřebná opatření, seznámit zaměstnankyni s možnými riziky atd. S tímto vám může pomoci osoba odborně způsobilá v prevenci rizik.

V samostatném článku se věnujeme změnám týkajících se lékařských posudků v roce 2023.

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?