Těhotná žena ve skladu | BEPRA Profi | bepra.cz

Pokud zaměstnáváte budoucí nebo novopečené maminky (do konce 9. měsíce po porodu), jste povinni jim poskytnout zvláštní péči z hlediska bezpečnosti práce. Tyto zaměstnankyně jsou zvlášť náchylné k různým rizikům v pracovním prostředí, a proto pro ně platí určitá omezení týkající se práce, kterou mohou vykonávat, a to dle vyhlášky č. 180/2015 Sb. o zakázaných pracích a pracovištích

Práce zakázané těhotným ženám 

 • rizikové práce
  • kategorie 2R, 3 a 4 (viz samostatný článek o kategorizaci práce)
  • např. práce v hluku, lokální svalová zátěž
  • výjimkou jsou noční práce (mohou být vykonávány, pokud s nimi žena souhlasí)
 • manipulace s těžkými břemeny

Při ruční manipulaci se u těhotných žen nesmí překročit maximální povolené hygienické hmotnostní limity

 

Těhotné zaměstnankyně a matky do konce 9. měsíce po porodu

Občasná manipulace

10 kg

Častá manipulace

5 kg

Při práci v sedě

2 kg

Kumulativní hmotnost

2 000 kg za směnu

Při tlačení (např. rudlu)

160 N

Při tažení (např. rudlu)

115 N

občasné zvedání = maximální doba zvedání/přenášení břemene max. 30 min
časté zvedání = 30 min. a více

údaje jsou myšleny za 8hodinovou směnu (kumulativní hmotnost)

 • práce v hlubokém předklonu, v kleče, v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony
 • práce spojené s tlakem na břicho
 • práce ve vnuceném pracovním tempu (např. pásová výroba)
 • práce s rizikem vystavení se rázům (např. v kovárně)
 • práce s některými chemickými látkami a směsmi 
 • práce při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků
 • práce při výrobě a zpracování výbušnin
 • práce ve výšce nad 1,5 m (např. umývání oken, práce na žebříku)
 • práce související s ošetřováním zvířat vyžadující zvláštní péči (zde najdete kompletní seznam těchto prací
 • práce související s chovem zvířat
 • a další.

Kompletní seznam prací zakázaných těhotným ženám najdete zde.

Práce zakázané kojícím ženám

 • práce s některými chemickými látkami a směsmi 
 • práce při výrobě nebo manipulaci s cytostatiky nebo antimitotickými léky
 • práce s rizikem expozice prachu tvrdých dřev (jsou karcinogenní)

Práce zakázané matkám do konce 9. měsíce po porodu 

 • rizikové práce
 • manipulace s těžkými břemeny
 • práce v hlubokém předklonu, v kleče, v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony
 • práce spojené s tlakem na břicho
 • práce ve vnuceném pracovním tempu (např. pásová výroba)
 • práce s rizikem vystavení se rázům (např. v kovárně)
 • práce ve výšce nad 1,5 m (např. umývání oken, práce na žebříku)
 • práce související ošetřováním zvířat vyžadující zvláštní péči (zde najdete kompletní seznam těchto prací)
 • práce související s chovem zvířat
 • a další.

Kompletní seznam prací zakázaných ženám, které jsou zaměstnány do konce 9. měsíce po porodu, je uveden ve vyhlášce č. 180/2015 Sb.

V samostatném článku se dozvíte o základních povinnostech zaměstnavatele při zaměstnávání těhotných a kojících žen a matek do konce 9. měsíce po porodu.

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?