Práce ve výškách v lese | BEPRA Profi | bepra.cz

Všeobecně se tématu práce ve výškách věnujeme v samostatném článku, kde se dozvíte například, co práce ve výškách je a jak se při ní chránit.

Nyní se zaměříme na problematiku povinných školení pro zaměstnance pracující ve výškách.

Školení zaměstnanců při práci ve výškách

Zaměstnavatel je povinen poskytnout svým zaměstnancům školení o bezpečnosti a ochraně zdraví a o používání osobních ochranných pracovních prostředků při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Jedná se zejména o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách a na žebřících ve výšce nad 5 m.

Zdravotní způsobilost pro práci ve výškách

Zaměstnanec musí být pro práci ve výškách zdravotně způsobilý, což ověří smluvní lékař (poskytovatel lékařských služeb). Je nutné absolvovat pravidelné lékařské prohlídky, a to i pokud daná pracovní pozice patří do kategorie práce 1 nebo 2.

V tomto článku uvádíme podmínky periodických lékařských prohlídek, které vzešly v platnost v roce 2023.

A více o kategorizaci práce z hlediska BOZP se dozvíte také v samostatném článku.

Práce ve výškách je navíc posuzována jako práce s profesním rizikem, a podrobuje se tedy přísnějším podmínkám. Co je pracovní riziko, k jakým změnám došlo v roce 2023, a také konkrétní příklady najdete v tomto článku.

Příklady práce ve výškách

Odborná způsobilost pro práci ve výškách

Odborná způsobilost je zajišťována školením zaměstnanců, přičemž rozlišujeme několik typů školení pro práci ve výškách.

 • školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou
  • četnost není zákonem stanovena, ale vzhledem k rizikovosti práce doporučujeme 1x ročně
  • doporučujeme, aby bylo prováděno vedoucím zaměstnancem, bezpečnostním technikem (OZO BOZP) nebo jinou kvalifikovanou osobou
  • řídí se nařízením vlády 362/2005 Sb.
 • školení o používání osobních ochranných pracovních prostředků
  • může být součástí školení o BOZP ve výškách
  • součástí musí být i vyprošťovací postupy při mimořádných událostech (např. když zaměstnanec spadne a zůstane viset na laně)
 • školení pro montáž, demontáž či přestavbu lešení
  • četnost není stanovena, ale vzhledem k rizikovosti doporučujeme 1x ročně
  • doporučujeme, aby bylo prováděno vedoucím zaměstnancem, bezpečnostním technikem (OZO BOZP) nebo jinou kvalifikovanou osobou
  • řídí se nařízením vlády 362/2005 Sb.
 • školení obsluhy pojízdné zdvihací pracovní plošiny

Evidence školení pro práci ve výškách

Školení pro práci ve výškách musí mít schválenou osnovu školení a o provedených školeních je nutné zajistit písemný záznam (prezenční listinu).

Vzhledem k častým legislativním změnám v oblasti BOZP doporučujeme osnovu před každým školením zkontrolovat, a to nejlépe osobou odborně způsobilou nebo bezpečnostním technikem, kteří mají o změnách přehled.

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?