Mladistvá v laboratoři | BEPRA Profi | bepra.cz

Vyhláška upravující práci mladistvých

Mladiství zaměstnanci mají vyšší citlivost na rizikové faktory z důvodu nedokončeného vývoje svých fyziologických funkcí. Stejně jako těhotné ženy, mají i mladiství zaměstnanci seznam prací zakázaných vyhláškou č. 180/2015 Sb.

Jaké práce jsou zakázané těhotným ženám, si můžete přečíst v samostatném článku.

Existují však výjimky pro práce, které jsou důležité pro budoucí povolání mladistvých. V tomto případě je nutný stálý dohled nad mladistvým zaměstnancem a musí být zajištěna ochrana jeho zdraví (např. vhodná organizace práce).

Práce zakázané mladistvým

Příklady prací zakázaných mladistvým zaměstnancům:

Rizikové práce

 • kategorie práce 2R, 3 a 4 (viz článek o kategorizaci práce z hlediska BOZP)
  • výjimky: zátěž teplem, chladem, hluk, vibrace nebo pracovní poloha - pokud se jedná o přípravu na povolání a nehrozí riziko poškození zdraví

Manipulace s těžkými břemeny

Při ruční manipulaci se nesmí překračovat maximální povolené hygienické hmotnostní limity

 

Mladiství chlapci

Mladistvé dívky

Občasná manipulace (kg)

20

15

Častá manipulace (kg)

15

10

Při práci v sedě (kg)

4,5

4

Kumulativní hmotnost (kg)

5 500

2 500

Při tlačení (např. rudlu) (N)

200

160

Při tažení (např. rudlu) (N)

150

115

občasné zvedání = maximální doba zvedání/přenášení břemene max. 30 min;
časté zvedání = 30 min. a více

údaje jsou myšleny za 8 hodin směny (kumulativní hmotnost)

Práce vykonávané ve vnuceném pracovním tempu

 • např. pásová výroba

Práce se zdroji ionizujícího záření

 • výjimka – mladiství ve věku 16 - 18 let, pokud se jedná o přípravu na povolání a nehrozí riziko poškození zdraví

Práce

 • s některými chemickými látkami a směsmi 
 • kde hrozí expozice prachu tvrdých dřev (jsou karcinogenní) 
 • při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků
  • výjimka, pokud se jedná o přípravu na povolání a nehrozí riziko poškození zdraví
 • při výrobě nebo manipulaci s cytostatiky nebo antimitotickými léky
  • výjimka, pokud se jedná o přípravu na povolání a nehrozí riziko poškození zdraví
 • při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a zacházení s nimi
 • ve výškách nad 1,5 m
  • výjimka, pokud se jedná o přípravu na povolání a nehrozí riziko poškození zdraví
 • při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů
 • přesčas a v noci
  • výjimka pro mladistvé starší než 16 let: max. 1 hod., pokud jde o přípravu na povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let (je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný)
  • noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu (a max. 1 hodinu)

Kompletní seznam prací zakázaných mladistvým je uveden ve vyhlášce č. 180/2015 Sb.

Povinnosti zaměstnavatele z hlediska BOZP pro práci mladistvých

Pro zaměstnané mladistvé pracovníky (při hlavním pracovním poměru, na dohodu o provedení práce i činnosti) platí stejné podmínky pro zajištění BOZP jako pro jiné zaměstnance (např. vstupní školení, dodržování pravidel a předpisů atd.).

Obecně platí, že mladiství mohou být zaměstnaní pouze na pracovní pozice, které jsou vhodné pro jejich fyzický a mentální vývoj, a je nutné jim poskytnout zvýšenou péči během práce.

Pracovně lékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Zaměstnavatel je povinen zajistit pracovně-lékařskou prohlídku mladistvého zaměstnance:

 • před nástupem do zaměstnání a před přeřazením na jinou práci
 • pravidelně dle potřeby, minimálně však jednou za rok

Mladiství bývají často zaměstnáváni na DPP, proto jsme připravili samostatný článek o pracovně-lékařských prohlídkách při práci “na dohodu”.

A zde najdete samostatný článek o povinnostech zaměstnavatele při zaměstnávání na DPP.

Seznam mladistvých zaměstnanců

Seznam by měl obsahovat tyto informace o jednotlivých mladistvých zaměstnancích:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • typ práce, kterou zaměstnanec vykonává
Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?