Jak zajistit BOZP při práci s křovinořezem či řetězovou pilou

Jaro s sebou přináší potřebnou péči o zeleň, a to nejen na domácích zahradách, ale jde také o správu parků, veřejných zahrad, městské zeleně apod. A samozřejmě i tyto práce podléhají podmínkám pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).Jak zajistit BOZP při údržbě zeleněPři údržbě…

Víte, jak správně vyplnit záznam o pracovním úrazu? Vzor v článku.

Pokud na pracovišti dojde k úrazu, je důležité nejdříve určit, zda se jedná o pracovní úraz nebo ne. Tomu, co je a co není pracovní úraz, se detailně věnujeme v samostatném článku na našem blogu.Záznam o pracovním úrazu a jeho částiZáznam o pracovním úrazu má zákonem dané náležitosti a skládá se z…

Jak zajistit BOZP v souvislosti s požíváním návykových látek na pracovišti

Podle zákona č. 65/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů je zaměstnavatel oprávněn vyzvat zaměstnance, aby se podrobil orientačnímu nebo odbornému lékařskému vyšetření na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek v jeho těle.Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit dodržování…

Důchodová reforma: kdo půjde dříve a jaké následky to nese pro firmy

Koho by se měla týkat možnost dřívějšího odchodu do důchoduMožnost dřívějšího odchodu do důchodu je aktuálně velmi probíraným tématem a měla by se týkat nejrizikovějších prací, tedy těch v kategorii 4 a některých profesí kategorie 3. U těchto zaměstnanců by se zvýšily odvody ze strany…