Jak se člení osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) se všeobecně rozdělují do tří kategorií dle míry rizika, před kterým chrání jejich uživatele.V tomto článku se dozvíte, co vlastně OOPP jsou či nejsou.Kategorie I – minimální rizikaJedná se o práce s nízkými požadavky na ochranu zaměstnance pomocí OOPP.…

Co jsou a co nejsou osobní ochranné pracovní prostředky?

Co jsou osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)Jedná se prostředky pro ochranu zaměstnanců před riziky, která vyplývají z jejich pracovní činnosti. Jsou to například:ochranné přilbybezpečnostní obuvsvářečské kuklyprostředky pro ochranu proti pádu (např. tlumiče pádu, zachycovací postroje, sedací…

Změny v poskytování OOPP platné od roku 2021

Ačkoli změna legislativy pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) vešla v platnost již v listopadu roku 2021, často se v praxi setkáváme se zastaralými dokumenty a špatnou informovaností mezi zaměstnavateli o aktuálních pravidlech.V listopadu 2021 vešlo v platnost nové…

Pracovní obuv pro větší bezpečnost práce

Některé pracovní činnosti vyžadují speciální oblečení či obuv, a to z důvodu zajištění maximální bezpečnosti práce pro zaměstnance. V tomto článku se zaměřujeme na různé druhy pracovní obuvi. Každá kategorie je totiž certifikovaná podle vlastní normy a existují základní rozdíly, ale i společné…