Bezpečnostní obuv na stavbě | BEPRA Profi | bepra.cz

Pracovní obuv patří mezi osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), které jsou povinné pro vybrané pracovní činnosti, kde hrozí zvýšené riziko pracovního úrazu. Podrobněji si o tom, co jsou OOPP, můžete přečíst v samostatném článku na našem blogu.

1. dubna 2023 vešla v platnost série nových norem určujících podmínky pro bezpečnostní a ochrannou, respektive pracovní, obuv. Jaký je rozdíl mezi jednotlivými typy obuvi, si můžete připomenout v našem dřívějším článku.

Pokud používáte pracovní obuv vyrobenou dle dřívějších norem, není potřeba ji likvidovat. Ale v případě pořizování nové pracovní obuvi je vhodné nakupovat tu, která splňuje aktuálně platné předpisy.

Novinky v oblasti pracovní/bezpečnostní obuvi

 • odolnost proti propíchnutí
  • nově se rozlišují 3 typy vložek (P = kovová, PL a PS = nekovová)
   • rozdíl mezi vložkami PL a PS je zejména v odlišném postupu zkoušky jejich odolnosti
   • odolnost minimálně 1 100 N
 • odolnost špičky proti odírání
  • nový volitelný požadavek (označení SC)
 • odolnost proti uklouznutí 
  • rozšířená zkouška uklouznutí na keramické dlažbě s glycerinem (nová metoda, označení SR), dříve označeno SRB (obdobná zkouška probíhala na ocelové podlaze)
 • nový symbol Ø 
  • nezkoušeno dle této normy (speciální obuv, např. vybavená hroty pro práci v lese/ bahně, se řídi vlastními normami)
 • základní zkouška proti uklouznutí na keramické dlažbě s roztokem NaLS (dříve označeno SRA) je nyní standardním požadavkem obuvi
 • průnik a absorpce vody
  • nové označení WPA (dříve WRU)
 • přilnavost na žebříku (označení LG)
  • nově volitelná vlastnost obuvi
 • elektrické vlastnosti
  • nově již není řešen požadavek pro elektricky izolační obuv
  • zůstal požadavek na vodivou a antistatickou obuv
 • datum použitelnosti
  • výrobce musí uvádět datum použitelnosti (délka skladování před použitím)
 • přidány 2 nové kategorie obuvi (dříve pouze 1-5)
  • kategorie 6: stejná varianta jako kategorie 2, ale rozšířena o kompletní odolnost proti vodě
   • bezpečnostní obuv (S6), pracovní obuv (O6), ochranná obuv (P6)
  • kategorie 7: stejná varianta jako kategorie 3, ale rozšířena o  kompletní odolnost proti vodě
   • bezpečnostní obuv (S7), pracovní obuv (O7), ochranná obuv (P7)

Normy upravující vlastnosti pracovní obuvi

Název

Původní

Nová (4/2023)

Bezpečnostní obuvČSN EN ISO 20345ČSN EN ISO 20345 ed. 2
Ochranná obuvČSN EN ISO 20346ČSN EN ISO 20346 ed. 2
Pracovní obuvČSN EN ISO 20347ČSN EN ISO 20347 ed. 2

 

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?