Manipulace s objemnými krabicemi ve skladu | BEPRA Profi | bepra.cz

Manipulace s břemeny není pouze prací skladníků, ale týká se také například řidičů či manipulačních techniků. V případě zaměstnávání takových pracovníků má zaměstnavatel určité povinnosti z hlediska BOZP pro eliminaci rizika poškození zdraví zaměstnanců. Ty udává zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Příklady ruční manipulace s břemenem

 • přepravování
 • nošení
 • zvedání
 • pokládání
 • strkání
 • tahání
 • posunování
 • přemisťování
 • zvedání a přenášení živého břemene

Legislativně jsou stanoveny maximální povolené hygienické limity, které uvádějí maximální hmotnost břemene, se kterým může zaměstnanec manipulovat. Limity jsou přizpůsobeny dle pohlaví a věku.

Maximální povolené hygienické hmotnostní limity při ruční manipulaci s břemenem

 

Muži

Ženy

Těhotné zaměstnankyně a matky do konce 9. měsíce po porodu

Mladiství – chlapci

Mladiství – dívky

Občasná manipulace (kg)

50

20

10

20

15

Častá manipulace (kg)

30

15

5

15

10

Při práci v sedě (kg)

5

3

2

4,5

4

Kumulativní hmotnost (kg)

10 000

6 500

2 000

5 500

2 500

Při tlačení (např. rudlu) (N)

310

250

160

200

160

Při tažení (např. rudlu) (N)

280

220

115

150

115

občasné zvedání = maximální doba zvedání/přenášení břemene max. 30 min.
časté zvedání = 30 min. a více

údaje jsou myšleny za 8hodinovou směnu (kumulativní hmotnost)

mladistvý – zaměstnanci včetně brigádníků ve věku 15 - 18 let

Pokud břemeno zvedají např. dva zaměstnanci, hmotnost břemene se mezi ně dělí. Ve dvou zaměstnancích lze tedy zvedat břemeno až do maximální hmotnosti 100 kg.

Pokyny pro ruční manipulaci s břemeny

Zaměstnanci musí být o způsobu manipulace s břemeny informováni. Nejčastěji se pro to využívají organizační směrnice a technologické (pracovní) postupy. Obsahují zpravidla tyto informace:

 • hmotnost a vlastnosti břemene
 • umístění těžiště břemene 
 • nejtěžší strana břemene
 • způsob správného uchopení břemene a zacházení s ním
 • rizika v případě nesprávné ruční manipulace s břemenem, zejména:
  • možnost poškození bederní páteře při otáčení trupu
  • při prudkém pohybu břemene
  • při vratkém postoji
  • při zvýšené fyzické námaze
  • při umístění těžiště břemene mimo jeho střed
 • nedostatky ztěžující manipulaci s břemenem, zejména:
  • s nedostatkem prostoru ve svislém směru
  • s prací na nerovném, kluzkém nebo vratkém povrchu
  • v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách
 • stavy zvyšující riziko poškození páteře vlivem: 
  • příliš časté nebo příliš dlouho trvající fyzické námahy
  • nedostatečného tělesného odpočinku 
  • nedostatečné doby na zotavení
  • práce ve vnuceném pracovním tempu

Bezpečnostní přestávky při ruční manipulaci s břemeny

V případě překračování hygienických limitů (viz tabulka výše) musí být práce přerušována bezpečnostními přestávkami. Bezpečnostní přestávka musí trvat 5 až 10 minut a opakuje se každé 2 hodiny od započetí výkonu práce. Další možností přerušení práce je střídání činností nebo zaměstnanců.

Rizikovost ruční manipulace s břemeny

Pokud při ruční manipulaci s břemeny dochází k překračování hygienických limitů, považuje se tato práce za rizikovou a patří tedy do kategorie práce 3. To má dopad např. na četnost lékařských prohlídek, zařazení do této kategorie schvaluje krajská hygienická stanice apod.

Podrobněji o kategorizaci práce píšeme v samostatném článku. 
V samostatném článku se dozvíte také o periodických pracovně-lékařských prohlídkách.

Nemoc z povolání

Ruční manipulace s břemeny znamená velkou zátěž pro tělo a může být rizikem vzniku nemoci z povolání. V roce 2023 byla nově zařazena do seznamu nemocí z povolání bolest zad. Více o nemocích z povolání si můžete přečíst v tomto článku.

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?