Díky odpovědím na několik jednoduchých otázek v kvízu vám ukážeme, kde děláte v oblasti požární ochrany maximum a kde máte případně ještě rezervy.

Máte dokument potvrzující zařazení vaší činnosti dle úrovně požárního nebezpečí (to provádí osoba odborně způsobilá)?
Máte zaměstnanci podepsané osnovy absolvovaných školení a testy, které prokazují jejich znalosti?

Máte dokumenty o provedení pravidelné kontroly požární ochrany (1x nebo 2x ročně dle úrovně požárního nebezpečí), kterou prování osoba odborně způsobilá?
Máte zajištěnou každoroční odbornou přípravu preventivních požárních hlídek nebo preventisty požární ochrany? (Platí pro činnost se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím).
Obsahuje vaše dokumentace požární ochrany i jiné dokumenty, než ohledně školení zaměstnanců? Např. požární řád, požární poplachové směrnice, požární knihu aj.